Facklig fortsättningsutbildning för kommun och region i östra Sverige

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region i Sörmland och Östergötland

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för dig som är fackligt förtroendevald inom kommun eller region. Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar fram till årsskiftet. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Inbjudan riktar sig till dig som redan har gått facklig grundutbildning och vill fördjupa dina kunskaper inom arbetsrätt och kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser.

Datum och tid

Måndag den 22 feb, kl 09 - 16.00
Måndag den 29 mars, kl 09 -16:00

Plats

Kursen genomför digitalt via Teams. Länk med inbjudan kommer tillsammans med bekräftelsen på att du antagits till utbildningen. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator.

Anmälan

Anmäl dig senast 28 februari 2021 genom att klicka HÄR.

Till anmälan

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du ca 2 veckor innan kursstart. Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig i god tid innan utbildningen. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML (bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.

Program

Facket och arbetsgivaren
Förhandling, samverkan och MBL
Kollektivavtalet – Allmänna Bestämmelser (De viktigaste delarna. Vad gäller?)
Rehabilitering
Diskriminering

Eventuella frågor besvaras av Boris Hedlund på boris.hedlund@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR