Framtidens socialtjänst

Ingen fråga har följt Socialtjänstpodden på samma sätt som översynen av Socialtjänstlagen, SoL. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Förbundets nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om vår syn på dem.

Ett paket

Monica menar att de fyra viktigaste förändringarna som utredningen föreslår hänger ihop som ett paket som hon ser som förutsättningarna för att skapa en hållbar socialtjänst för framtiden. Det handlar om en kunskapsbaserad socialtjänst där insatserna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, en socialtjänst som har ett förebyggande perspektiv och som planerar för den verksamhet som behöver finnas samt deltar i kommunens samhällsplanering. Sista delen av paket är att socialtjänsten ska få ge insatser utan föregående behovsprövning.

Ingen förändrad beslutsordning

Den viktigaste frågan i översynen för förbundet har varit att professionen ska få ett självständigt mandat att fatta beslut i alla individärenden och att ge socialnämndspolitikerna bättre förutsättningar till att planera och följa upp verksamheten. Där föreslår utredningen att detta måste ses över i en ny utredning. Varför kom de inte längre? Monica säger att de i början trodde att frågan rymdes inom direktivet. Men snart stod det klart att socialnämndspolitikerna inte ville se en förändring medan professionen ville det. Utredare Margaretha Winberg menade då att om regeringen velat ha en översyn av beslutsordningen så skulle det stått tydligt och klart i direktivet och eftersom det inte gjorde det blev det istället en rekommendation att frågan behöver ses över i en egen utredning. Monica menar dock att professionens ställning stärks med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kräver att varje kommun diskuterar och kommer fram till hur man där ska leva upp till det. Fredrik tillägger att regeringen kommer att behöva ta i frågan eftersom det inte går att fullgöra kravet om de som inte har kunskap om vetenskap och beprövad erfarenhet fortfarande kommer kunna fatta ett annat beslut än det som professionens föreslår. Akademikerförbundet kommer naturligtvis att fortsätta arbeta med frågan och första steget i det är att undersöka vilka som tycker som vi inför remissrundan. Sen gäller det att fortsätta ligga på regeringen.

Komplicerat med insatser utan beslut

Den fråga som tagit mest tid och varit mest komplicerad juridiskt har varit att reda ut om det utgör myndighetsutövning eller ej att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning. Utredningen har tagit hjälp av landets mest framstående jurister på området som alla var eniga i att det är en mycket komplicerad fråga. Eftersom utredningen inte har fått föreslå något som skulle leda till att staten behöver kompensera kommunerna för högre kostnader så innebär förslaget att varje kommun får välja om och vilka insatser som kan ges utan biståndsbedömning. Det finns dock en lista över insatser som är undantagna som placeringar av barn och kontaktperson. Korttidsboende och mer hemtjänst än idag är dock inte undantagna och detta har Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra fackförbund reagerat mot. Fredrik, som även arbetat i utredningen, säger att korttidsboende ofta tar emot personer som skrivs ut från sjukhusvistelse. Här är det viktigt att kommunen fångar upp behov för att kunna sätta in rätt insatser och därför borde även till exempel korttidsboende undantas.

Vill du höra mer om vilka fler förslag översynen innehåller och vilka förslag veckans gäster tror blir verklighet – lyssna på veckans avsnitt av socialtjänstpodden! Veckans avsnitt är det sista som Josefine Johansson gör och podden tas nu över av Fredrik Hjulström.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts / iTunes | Soundcloud eller här på webben.