Gängen ägnar sig åt grooming av barn

I en debattartikel på Aftonbladet debatt presenterar Akademikerförbundet SSR idag krav på riksdag och regering att klassa rekrytering av barn in i kriminalitet som grooming.

De senaste veckorna, månaderna, ja året, har nyheterna återkommande toppats av skjutningar och bombdåd. Samtidigt kryper brottsligheten ner i åldrarna. 

Bland förövare och brottsoffer finns barn som inte ens fyllt 15 år. Dessa barn blir barnsoldater fast i gängmiljö.

Det är lätt att instämma med justitieminister Gunnar Strömmer uttalande om att rättsstaten och socialstaten inte är rustat för att hantera en sådan här situation. Enligt Justitieministern utmanar barn som är inblandade i grov brottslighet hela systemet och för att hantera barn i kriminalitet bör straffmyndighetsåldern på 15 år ses över för att på så sätt få en kraftfullare verkstygslåd också mot yngre förövare. 

Det kan låta rimligt om målet är att stoppa den pågående kriminaliteten och förvissningen är att det bäst görs genom att låsa in och ta till hårdare tag.

Som barn räknas varje människa under 18 år. Barnkonventionen är lag i Sverige och säger tydligt att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller utnyttjande. 

Som stat har Sverige en skyldighet och ett ansvar att skydda barn från alla former av utnyttjande. Grunden för social rättvisa är att varje barn får samma chans i livet och att staten så långt möjligt säkerställer att hinder för det elimineras.

Fråga som vi ställer oss är – när går barn från att vara offer till att vara förövare? Och vilka handlingar kan ett barn hållas ansvarig för? Vi undrar också vid vilken ålder har ett barn nått den mognaden och ett så utvecklat konsekvenstänk att de kan förstå vidden och konsekvenserna av den kriminella handlingen?

Vi vet att en 15-åring som groomas och utnyttjas för sexuella handlingar inte är ansvarig utan att det ansvaret faller oavkortat på förövaren. Det är aldrig ett barns fel eller ansvar när en vuxen tar sig rätten att utnyttja barnet sexuellt. Varför gäller inte detta när barn groomas och utnyttjas för kriminella handlingar?

Akademikerförbundet SSR har under lång tid lyft vikten av förebyggande arbete och att samhället behöver mobilisera resurser inte bara för att rikta in sig mot dem som redan är kriminella utan också för att förebygga kriminaliteten och nyrekryteringen till gängen. 

Samhället behöver göra både och. Lika mycket resurser som vi lägger på de kriminella behöver vi lägga på att förebygga kriminaliteten. 

Det handlar bland annat om att satsa på skolan och socialtjänsten och att erbjuda stöd och hjälp tidigt. Men det handlar också om att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng. 

Även om vi har en förståelse för att det är en utmaning för hela samhället när det är barn som begår grovt kriminella handlingar så har vi svårt att acceptera synen på barn som enbart grovt kriminella individer. 

De är brottsoffer för kriminella krafter som utnyttjar att barnen är just barn. Dessa barn är dessutom de barn som samhället redan har svikit.

Att rekrytera och utnyttja barn som redskap i kriminell verksamhet och till att begå brott måste vara både straffbart och kännbart för förövaren.

Våra krav till regering och riksdag:

  1. Gör det brottsligt att rekrytera och använda barn till att begå kriminella handlingar. Det är grooming och måste också vara olagligt.
  2. Inrätta en specialenhet med samlade kompetenser från socialtjänsten, polisen och kriminalvården med fokus på de gängkriminella som riskerar att grooma barn. 
  3. Lika mycket resurser som staten lägger på repressiva åtgärder behöver läggas på att förebygga kriminaliteten.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Lotta Helin, fackligt förtroendevald i kriminalvården