Gemensamt arbete om kompetensmodeller

För att öka attraktionskraften och stimulera verksamheters utveckling, genomförs nu ett partsgemensamt arbete om kompetensmodeller. Har ni ett planerat eller pågående arbete med kompetensmodeller inom din kommun eller region? Hjälp oss genom att dela med dig av erfarenheter och goda exempel. 

SKR/Sobona och OFR Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV) bestående av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet genomför just nu ett gemensamt arbete om kompetensmodeller. Centrala parterna ser att fler utvecklingsvägar inom välfärden och lokala kompetensmodeller kan bidra till ökad attraktionskraft och stimulera verksamhetens utveckling. Parterna har därmed enats om att genomföra ett gemensamt arbete om kompetensmodeller.

Som del i det arbetet söker vi efter lokala kompetensmodeller inom yrkesområden som är vanligt förekommande hos förbunden som ingår i OFR AKV. Syftet är att lära av lärande exempel om hur lokala modeller kan arbetas fram, införas och användas i verksamheterna. Vidare är ambitionen att sprida kunskap om arbetet med kompetensmodeller och hur sådana kan se ut. Ambitionen är att framöver publicera en rapport med exempel samt att längre fram hålla en gemensam konferens.

Dela med dig av dina erfarenheter

Har ni i er organisation planerat eller har pågående arbete med kompetensmodeller eller införandet av specialisttjänster för till exempel socialsekreterare, hälso- och sjukvårdskuratorer, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, tandsköterskor, handläggare och chefer eller andra yrkesområden där medarbetarna ofta är medlemmar i ett av förbunden inom OFR AKV? Om ja, har ni möjlighet att dela med er av var ni befinner er i en sådan process och hur en av era kompetensmodeller ser ut? Ta då kontakt med oss. 

Är du lokal facklig företrädare eller medlem i något av fackförbunden inom OFR AKV?
Vänligen skicka svar till: malin.frojmark@akademssr.se (Akademikerförbundet SSR) eller kjell.svahn@vision.se (Vision). 

Är du medlem i SKR eller Sobona? 
Vänligen skicka svar till: info@skr.se (SKR) och ange referens Karriärmodeller, HÖK OFR AKV. Alt. till kontakt@sobona.se (Sobona) och ange referens Karriärmodeller, HÖK OFR AKV