HR - en stark och strategisk profession

Hur har HR-rollen och synen på HR förändrats under pandemin? Och hur mår professionen? I en undersökning som Akademikerförbundet SSR gjort säger åtta av tio inom professionen att de ser sig som strategisk partner och anser att de kan påverka sitt arbete. Men två av tre anger också att de har för hög arbetsbelastning, och hälften har sömnproblem. I Chefspodden får du höra mer om undersökningen samt möta HR-experterna Maria Stein Ymén, Peo Sundberg och Anders Callermo som berättar om deras spaning kring professionen och dess betydelse framåt.

HR har klivit fram på ett tydligt sätt under pandemin och bidragit med sin expertis. Behovet av HR-kompetensen har blivit tydligare och gett HR en självklar strategisk roll. Organisationer har behövt ställa om och utvecklingen med bland annat digitalisering har gått enormt snabbt. Det har handlat om hur det digitala ska fungera i olika organisationer, arbete på plats eller distans, kompetensförsörjning och organisationsförändringar, stödet och arbetet för en bra arbetsmiljö mitt i krisen.

Hur ser det då ut på sikt? HR gillar sitt jobb och en av de viktiga rollerna är stödet till chefer som en strategisk partner och kunskap om bland annat arbetsrätten. Många känner att de har ett starkt mandat. Pendeln har svängt lite fram och tillbaka när det gäller HR, men idag ser vi en trend där HR sitter i ledningsgrupp och uppskattas för sin breda kunskap om allt från juridik till beteendevetenskap. Det finns en respekt för HR-kunskapen.

Även HR behöver en sund arbetsmiljö

För HR har det varit en tuff period och vi ser att arbetsbelastningen är en aspekt som man behöver hantera. Även om man har mycket att göra, så måste även HR arbeta med sin arbetsmiljö och balans. Två av tre har för hög arbetsbelastning och hälften har sömnproblem. Det finns ingen annan medicin för HR än för andra delar av organisationen och det är viktigt att man tar tag i detta. HR måste också ha goda förutsättningar och behöver ha en sund arbetsmiljö. I kontaktyrken kan man ha svårt att tillämpa sin egen kunskap på sig själv. Därför är det viktigt att få handledning och vara vaksam på sitt uppdrag och ha kontroll. Vi som fackförbund kan bidra i det arbetet.

Många nöjda, men det finns rum för utveckling

I en undersökningen som Akademikerförbundet SSR har gjort finns det många positiva utgångspunkter. Åtta av tio inom professionen ser sig som strategisk partner och anser att man kan påverka sitt arbete. På sikt behöver HR mer kunskap inom organisation för att kunna bidra i ett tidigt skede, inte bara ta hand om processen. Och arbetsrätten behöver stärkas. En intressant diskussion i samtalet handlar om balansen mellan strategiskt och operativt. Behöver man det operativa och konkreta för att kunna bidra inför stora strategiska beslut? Hur gör man för att inte bli en serviceleverantör och ändå veta mycket om behov? Och hur det ser ut i verksamheten? HR som profession står mitt i det komplexa och det kräver mer av utbildningarna på sikt. Allt från etik till arbetsrätt behöver HR få med sig från utbildningarna, kanske med möjlighet till en bra praktik.

Även om arbetslivet ställer om, så finns det en bred kunskap hos HR som kan möta de nya utmaningarna och hitta välfungerande arbetsformer, arbetsledning och organisation. Distansarbetet har gett oss en del nya perspektiv även om långt ifrån alla kan jobba på distans.

I podden möter du de erfarna HR-experterna Maria Stein Ymén, Peo Sundberg och Anders Callermo i en spaning tillsammans med med Hanna Broberg som är chefsstrateg och ansvarig för Chefspodden. Vi spanar på HR-rollen utifrån tre erfarna HR-experters bild och den undersökning som Akademikerförbundet SSR gjorde.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.