Humana Assistans får fortsätta

Humana Assistans får fortsatt driva assistansverksamhet efter beslut i förvaltningsrätten.

Den 31 januari fick vi besked om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade beslutat återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Humana Assistans beviljades därefter inhibition av beslutet vilket ledde till att verksamheten fått fortsätta som tidigare. Den 14 februari överklagade IVO inhibitionsbeslutet till kammarrätten.

idag beslutade domstol att det var fel av IVO att dra in tillståndet.