Hur är det att arbeta som skolkurator?

Hur är det att jobba som skolkurator, med en utbildning inom beteendevetenskap i grunden? Det vet Maryam Kargar, och i Samtal med beteendevetare delar hon med sig av sin resa från studier till en yrkeskarriär som skolkurator med gemensamt ansvar för drygt 500 elever.

Välkommen till ett nytt avsnitt av samtalsserien för beteendevetare. En podd där vi synliggör beteendevetares yrken, utbildning och profession. I avsnittet gästas vi av Maryam Kargar, som hörde av sig till oss på Akademikerförbundet SSR och hade funderingar kring hur vi som fackförbund arbetar med och för våra medlemmar som är beteendevetare.

Maryam arbetar som skolkurator i en gymnasieskola med lite drygt 500 elever och har studerat vid Umeå universitet på Sociologiprogrammet. Innan Maryam började arbeta som skolkurator arbetade hon som socialpedagog i en högstadieskola – ett arbete som hon beskriver som ”mer i korridorerna” med fokus på elever med hög skolfrånvaro - både korridorsvandrare och hemmasittare – och där socialpedagogen fungerar som en länk mellan olika myndigheter och verksamheter. I avsnittet delar Maryam med sig av hur det är att arbeta som skolkurator och vilka likheter och skillnader det finns jämfört med hennes tidigare arbete som socialpedagog. 

Att arbeta som skolkurator beskrivs ofta som givande och meningsfullt, men arbetsvillkoren för yrkesgruppen är bitvis tuffa. I podden tas slutbetänkandet av utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapsmålen, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuella funktionsnedsättningar (SOU 2021:11) upp. I slutbetänkandet gavs bland annat en rekommendation om ett tak på 400 elever per skolkurator och att det ska vara obligatoriskt att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå. Två förslag som inte togs med i den lagrådsremiss som presenterades i februari 2022. Akademikerförbundet SSR arbetar för att formuleringen "tillgång till" elevhälsans olika professioner ska förtydligas och att skolkuratorns uppdrag ska avgränsas. Med stöd av undersökningar med våra medlemmar som arbetar som skolkuratorer driver vi ett elevunderlag på 300 elever per skolkurator och att ingen skolkurator ska ansvara för mer än tre skolor. 

Vi tar också upp Ångestpoddens kampanj ”Tre minuter”. Kampanjen startades av Ida Höckerstrand och Sofia Hallberg med syftet att verka för att skolkuratorer ska få förutsättningar att göra sitt jobb och för varje elevs rätt till elevhälsan. 

Omnämnt i podden och relaterat innehåll

Att jobba som skolkurator

”Hög tid att införa ett tak för antalet elever per skolkurator” (Pressmeddelande 2021)

Ångestpodden 

Socialtjänstpodden: Skolkuratorer på nätet

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuella funktionsnedsättningar (SOU 2021:11)