”Hög tid att införa ett tak för antalet elever per skolkurator”

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers

En statlig utredning föreslår ett maxtak för antalet elever en skolkurator ska ansvara över. Det är något Akademikerförbundet SSR länge arbetat för. ”Nu måste det bli verklighet. Vi tänker inte stillatigande låta förslaget bli en politisk pappersprodukt”, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR har länge arbetat för att det ska införas ett maxtak för antalet elever en skolkurator ansvarar för. Därför välkomnar förbundet förslaget om ett tak i sitt remissvar på utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen.”

– Vi anser att taket ska vara ännu lägre, men det är bra att förslaget finns. Nu måste politikerna göra allvar av det. Tyvärr har vi fått signaler om att den delen av utredningen inte är högt prioriterad. Men vi ska göra allt för att det inte blir en pappersprodukt, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR senaste Novus-undersökning av skolkuratorer, från 2021, visar att 40 procent av dem hade ansvar för fler än 500 elever och 7 procent för fler än 800 elever. Det är långt över förbundets riktmärke på 300 elever per skolkurator, som innebär att skolkuratorerna kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande och inte bara lägga sin tid på akuta insatser.

– Vi vet att stöd till unga så att de kan genomgå en hel gymnasieutbildning är det mest effektiva vaccinet mot utanförskap, allvarlig psykisk ohälsa och kriminalitet. Varje skolmisslyckande är förödande både för den enskilde och samhället. Därför måste skolkuratorerna få bättre förutsättningar, säger Heike Erkers.

– Tyvärr är skolkuratorsbemanningen nedprioriterad i alltför många skolor. Den ojämlika tillgången till skolkuratorer för våra elever är ett svek mot Sveriges unga. Vi menar att ett riktmärke på 300 elever per skolkurator bör komma till för att lagkravet på förebyggande och främjande arbete ska kunna uppfyllas.  Dessutom är det oacceptabelt att det helt saknas krav på vem som kan anställas som skolkurator. Det måste ställas krav på relevant akademisk utbildning. Nu är det är hög tid för skolans huvudmän att sätta igång och planera för en upprustning av elevhälsan, säger Ulla-Maija Madison, ordförande för Sveriges Skolkuratorers Förening och ledamot i Akademikerförbundet SSRs styrelse.