Inbjudan till samtal om Kriminalvården

En kvinna och en man

Jobbar du inom Kriminalvården? Välkommen till ett digitalt kvällsmöte med förbundets ordförande Heike Erkers och socialpolitiska chef Fredrik Hjulström. Temat för mötet är Uppdrag Välfärd och fokus kommer att vara arbetsmiljön och kriminalvårdens grunduppdrag. 

Uppdrag Välfärd är förbundets stora satsning inför den kommande kongressperioden. Under projektet kommer vi att ta fram ett antal rapporter med tydliga krav som vi kommer att spela in i valrörelsen inför de allmänna valen 2022. Ett led i arbetet är en serie samtal med medlemmar som syftar till att skaffa oss en tydligare bild av läget inom välfärdssektorn och professionens förslag till förbättringar. Vi hoppas att du vill delta och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. 

Inför mötet får du gärna fundera över bland annat dessa frågor: 

▸ I riksdagen finns nu en politisk majoritet för att flytta över ungdomar (15-17 år) som har dömts till sluten ungdomsvård till kriminalvården. Hur ser du på det förslaget? 

▸ Under 2020 ökade medelbeläggningen ytterligare i häkte och anstalt. Samtidigt utmanades situationen av pandemin. Hur har arbetsmiljön förändrats av det ökade trycket på Kriminalvården? 

▸ Vilka åtgärder är viktigast för att dels förbättra arbetsmiljön och dels för att förbättra verksamheten i stort?

▸ Vilka utmaningar ser du för kriminalvården framöver?

Datum och tid 

Onsdag den 2 juni kl. 18:30. Avslut senast kl. 20:00. Digitalt via Teams (länk skickas ut dagen innan). Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. 

Anmäl dig här senast 31 maj

Varmt välkommen!

Heike Erkers, ordförande
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef