Fokusområde: Uppdrag välfärd

Utan en gemensam välfärd hade vi inte tagit oss i genom pandemin – och vi kommer inte att klara av nästa kris. Men den är satt under hot. 

Pappa med barn på axlarna

Runt om i landet arbetar välfärdens akademiker i olika sektorer. De är proffs och de vet vad som fungerar. De är med och utvecklar sin arbetsplats och de känner verksamheterna väl. Men de kan också vittna om hur decennier av besparingar och effektiviseringar har påverkat välfärden. Hur privatiseringar av offentliga verksamheter har påverkat kvaliteten, huruvida lagstiftningen räcker till och om den administrativa börda som växt.

Uppdrag Välfärd är förbundets arbete med framtidens välfärd. Här hittar du våra rapporter från medlemmarnas vardag och våra förslag om hur välfärden kan utvecklas och bli bättre.

Välfärd – en nödvändig byggsten för demokrati, jämlikhet och öppenhet

Förbundet har sedan tidigare slagit fast att en generell och solidariskt finansierad välfärd är en grundbult i samhället och en nödvändig för demokrati, jämlikhet och öppenhet. En välfärd som blir ännu viktigare när arbetslösheten ökar, den sociala skulden gör sig gällande och den psykiska ohälsan slår hårt mot redan utsatta grupper. Våra medlemmar befinner sig mitt i stormens öga och sitter på svaret till hur flera av framtidens utmaningar ska mötas. Inom projektets ram har redan två rapporter tagits fram: om de algoritmer som får en allt större roll i myndigheters och kommuners förvaltningar, och om den sociala skuld som byggts upp under pandemin.

Var med och driv frågan om mer resurser till förebyggande socialt arbete. Klicka här.

Antologin ”Vad händer nu?”

Bokomslag

Inom ramen för fokusområdet Uppdrag välfärd har vi i samarbete med Premiss förlag tagit fram en antologi där forskare, debattörer, politiker och poeter får ge sitt personliga svar på frågan ”Vad händer nu? Välfärden efter corona”. Den röda tråden i alla texter är hur viktig den gemensamma välfärden är för att samhället ska fungera – och att den måste stärkas om vi ska klara nästa kris.

Du som deltar i förbundets aktiviteter kring antologin och på möten inom ramen för Uppdrag välfärd kan få ett exemplar kostnadsfritt. Du kan också höra av dig till maria.ostberg-svanelind@akademssr.se om du vill veta mer eller arrangera ett eget lokalt möte om boken. Den går också att köpa här.

Välfärd i fokus

Arbetet med Uppdrag välfärd leds av förbundsstyrelsen och är ett utpekat fokusområde som ska pågå under hela året 2022. Inför valet har vi en särskild kampanj om vikten av förebyggande sociala arbetet, riktad till de politiska partierna. I mars startar vi kampanjen och under våren kommer vi att presentera tydliga politiska krav som vi kommer att överlämna till de politiska partierna i god tid innan valen.

På kansliet finns en projektgrupp som leds av Simon Vinge. I gruppen finns också Monica EngströmFredrik HjulströmMaria Östberg Svanelind och Malvina Kummu. De deltar gärna i lokala möten, debatter och föreläsningar. Har du synpunkter och inspel i projektet är du välkommen att höra av dig direkt till dem.

Uppdrag välfärd är förbundets arbete med framtidens välfärd.

kvinna framför graffiti

Det är dags att påverka politikerna

Det behövs mer än hårdare tag och längre straff. Nu kraftsamlar vi för att investera i framtiden. Kommuner och staten måste lägga mer resurser på socialt förebyggande arbete.

Vi behöver dig för att göra det möjligt – var med och driv frågan om mer resurser till förebyggande socialt arbete.

Här kan du engagera dig