Fokusområde: Uppdrag välfärd

Den gemensamt finansierade välfärden är lika viktig som någonsin tidigare. Det är uppenbart att den är nödvändig för att samhället ska fungera. 

Pappa med barn på axlarna

Runt om i landet arbetar välfärdens akademiker i olika sektorer. De är proffs och de vet vad som fungerar. De är med och utvecklar sin arbetsplats och de känner verksamheterna väl. De vet vad som fungerar.

Men de kan också vittna om hur decennier av besparingar och effektiviseringar har påverkat välfärden. Hur privatiseringar av offentliga verksamheter har påverkat kvaliteten, om lagstiftningen räcker till och om den administrativa börda som växt.

Kan man verkligen påstå att välfärden är under hot? Har medborgarna lika tillgång till välfärdstjänster över hela landet?

Uppdrag Välfärd är förbundets arbete med framtidens välfärd. På denna sida kommer du att hitta både våra rapporter från medlemmarnas vardag och våra förslag om hur välfärden kan utvecklas och bli bättre.

Välfärd – en nödvändig byggsten för demokrati, jämlikhet och öppenhet

Förbundet har redan tidigare slagit fast att en generell och solidariskt finansierad välfärd är en grundbult i samhället och en nödvändig byggsten för demokrati, jämlikhet och öppenhet. En välfärd som blir ännu viktigare när arbetslösheten ökar, den sociala skulden gör sig gällande och den psykiska ohälsan slår hårt mot redan utsatta grupper. Våra medlemmar befinner sig mitt i stormens öga och sitter på svaret till hur flera av framtidens utmaningar ska mötas.  

Fråga proffsen

Uppdrag Välfärd inleds med en temperaturmätare. Under oktober och november 2020 har en enkät skickats till alla våra medlemmar. Vi bad alla våra medlemmar som på något sätt jobbar med välfärd svara på enkäten. Både dem som är offentligt anställda eller anställda i verksamheter som är offentligt finansierade. Men vi ville också nå dem som jobbar i civilsamhällesorganisation med att fånga upp människor som hamnat utanför, som fallit igenom det offentliga skyddsnätet. Enkäten är nu stängd och vi har börjat bearbeta alla de tusentals svar vi fått in.

Vi har lyssnat på proffsen

Enkäten kommer att resultera i en rad rapporter och delrapporter som kommer att presenteras framöver. Rapporterna bygger på vår egen analys och kommer att redovisa problem men också visa på goda exempel när sådana finns. Varje rapport kommer att lägga fram tydliga förslag till åtgärder. Rapporterna kommer att ha huvudfokus på följande områden:

  • Styrningen av välfärden – effektivisering
  • Automatisering och algoritmer
  • Den sociala skulden (under och efter Coronapandemin)
  • Kriminalvård/SiS
  • Förebyggande socialt arbete

I det fortsatta arbetet kommer vi att hitta ytterligare former, som fokusgrupper, för att involvera olika professionsgrupper.

Välfärd i fokus

Arbetet med Uppdrag Välfärd leds av förbundsstyrelsen och är ett utpekat fokusområde. Vi smyger igång med rapportsläppen redan under vintern men kongressen blir den formella starten på det arbete som ska pågå ända fram till de allmänna valen 2022. Vi kommer att ta fram tydliga politiska krav som vi kommer att överlämna till de politiska partierna i god tid innan valen.

På kansliet finns en projektgrupp som leds av Simon Vinge. I gruppen finns också Fredrik Hjulström och Maria Östberg Svanelind. De deltar gärna i lokala möten, debatter och föreläsningar. Har du synpunkter och inspel i projektet är du välkommen att höra av dig direkt till dem.