"Jag har stora förväntningar på parterna"

”När partierna är så polariserade har jag i stället stora förhoppningar på parterna som är så samstämmiga i sådana här frågor”. Samhällsvetarpodden pratar med Lars Stjernkvist som har fått regeringens uppdrag att leda ett kansli för hållbart arbetsliv till sommaren 2024.

Vad har du för förväntningar på ditt uppdrag?

- Min ambition är att vi självklart ska göra skillnad. Den första förutsättningen för det är att vi bygger upp förtroliga relationer med arbetsmarknadens parter. Vi har mandat att själva lägga förslag, men vi ska också verka genom andra, inleder Lars Stjernkvist.

Vad är egentligen ett hållbart arbetsliv?

- För mig handlar det om att anställda ska få sådana förutsättningar, redskap och inflytande för att klara sina uppgifter som gör att man orkar och vill arbeta ett helt arbetsliv.

Hållbart arbetsliv. Är det samma sak som förlängt?

- Vi håller på att få en befolkningsprofil som gör att vi behöver jobba längre för att klara finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen. Bara för att klara behovet av akademiker behöver alla som utbildas bli anställda i offentlig sektor. Men det går ju inte. Det behövs ju akademiker även till privat sektor.

Längre arbetsliv – är det att vi ska gå i pension senare?

- Jag är bekymrad. Många får skräck i blicken när man pratar om hållbart arbetsliv. Folk tror att de måste arbeta längre än vad de vill, kan och orkar. Och då förstår jag att vårt uppdrag väcker oro. Vi har ett viktigt uppdrag att svänga perspektivet, att det inte bara handlar om att jobba längre upp i åldrarna utan även att unga kommer in tidigare och att vi är friskare. Varje timme räknas!

Vad ska hända till ert delbetänkande i maj?

- Jag skulle gärna se att vi kunde få en samstämmig bild med parterna om vad som sammantaget krävs för att vi ska kunna få till ett hållbart arbetsliv. Då skulle vi gå från att vara en katastrofkommission till att bli ett kansli med en fullt rimlig arbetsuppgift. En känsla av att vi som samhälle klarar det här utan att plåga folk att jobba längre än vad de vill och kan.

Vilken betydelse har parterna i det här?

- Dialogen med parterna är helt avgörande för att vi har en modell på arbetsmarknaden som formas i förhandlingarna mellan parterna, men också av ett annat skäl. Idag är partierna väldigt polariserade och det är ett väldigt hårt debattklimat politiskt. Men parterna emellan har en helt annan stämning. De har en gemensam syn – de ser behoven. I den här typen av frågor finns en samstämmighet som jag borde kunna ta hjälp av.

Det är ett väldigt stort uppdrag. Hur ska ni avgränsa er?

- Vi måste fokusera där problemen är störst. Tittar vi på de arbetsmiljörelaterade problemen ligger yrken inom kommunal sektor väldigt högt. Det är en trovärdighetsfråga, men det gäller också väldigt många människor. Ska vi angripa de här problemen måste vi se vad vi kan göra som ger effekt inom begränsade områden, avslutar Lars Stjernkvist.

Vi frågar också om det är via lag, partsöverenskommelser, regleringsbrev, samverkan eller på annat sätt som de ska få arbetslivet mer hållbart. Lyssna på det och mycket mer i Samhällsvetarpodden. I vanlig ordning ställer förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge frågorna.