Konsten att leda teamet

Hur får vi samarbetet på jobbet att fungera? Kan vi utveckla grupper till att bli mer effektiva och jobba mot samma mål? Och vad säger forskningen och hur gör man i praktiken? Det är utgångspunkter i boken "Allt ljus på teamet: en handbok för teamutveckling" och temat i senaste avsnittet av Chefspodden med Maria Åkerlund, legitimerad psykolog och medförfattare till boken.

Vi kanske lite slarvigt säger att vi jobbar i ett team, men ett team och ett team som ska arbeta ihop behöver förtydliga sina mål och uppgifter och ta tillvara på varandras kompetens. I en del grupper jobbar vi kanske med individuella uppgifter, men egentligen inte beroende av varandra. Om man tror att det är ett team eller betraktar det som ett teamarbete utan att det egentligen är det så kan uppgifterna vara otydliga och leda till konflikter.

Många drömmer kanske om att få ingå i ett välfungerande team, men har vi inte gemensamma mål så är det inte team vi ska jobba med. Då är det kanske välfungerande kollegiala grupper med lärande och en öppen kultur. Maria Åkerlund och medförfattarna har använt metaforen med orkestern som spelar olika instrument, är specialiserade, men har gemensamma noter. Poängen är att ha fokus på orkestern och dynamiken som styr beteenden. Det handlar inte om enskilda musiker.

– Vi behöver se vilka normer vi har byggt och hur vi kan påverka det för att styra och leda mot en helhet, beskriver Maria Åkerlund.

Maria beskriver även vikten av kompetens och flexibilitet och hur viktigt det är att chefen lär sig se och följa processen i teamet för att utveckla och ge rätt stöd. Processen är viktig att förstå. Det finns olika stadier i teamets utveckling. I podden pratar vi om de olika stadierna från nytt team till ett tryggt och effektivt team.

Chefens roll är viktigast inledningsvis. Teamet är ledarberoende och behöver mycket struktur. Ett moget team är mindre ledarberoende och behöver mer frihet. Men hur ser det ut i verksamheter med stor chefomsättning? Och hur ser det ut med dagens styrning och kontroll? Har teamet mandat, kan kompetensen tas till vara? Dialogen är en viktig förutsättning för att klargöra uppdrag och förväntningar.

Vi bygger tillit och accepterar varandras olikheter istället för att leta syndabockar, vi är beroende av varandra i team som kommit långt i sitt samarbete. Chefer som verkligen har team behöver förstå att de har team och inte leda en till en, man behöver jobba med utvecklingen av teamet och samarbetet. Att förstå teamets olika faser är viktigt för att förstå sin egen roll som chef.

Det här är en inspirerande podd om team på riktigt, inte en ”teamutvecklingsaktivitet till” som några kanske suckar.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.