Krisstöd i arbetslivet

Kriser är en del av livet, och hur väl förberedda vi är inför en kris kan göra stor skillnad för hur utfallet och efterskalvet blir. I Chefspodden möter vi beteendevetaren, författaren och krisexperten Sara Johansson som arbetat i stora katastrofer och med krisstöd i olika organisationer. Och ett av hennes många tips är att öva inför att det otänkbara kanske händer, för det kan rädda liv. 

Saras senaste bok heter Förenligt med liv – de yttersta gränserna för människans överlevnad, och skildrar olika kriser. Ett sätt att närma sig krisen och skapa en annan förståelse än det som tabeller och manualer, minneslistor och tips kan ge. Det handlar om att på djupet reflektera över vad som är en kris, hur det påverkar oss som individer och hur vi kan förbereda våra verksamheter. Genom att ta del av berättelser om kris får vi möjlighet att bredda vår förståelse för olika krissituationer – och vad vi behöver öva på inför att det otänkbara kanske händer.

Krisberedskap – varför är det så viktigt? 

Att ha en krisberedskap handlar mycket om de praktiska övningarna och listorna, men också om den mentala förberedelsen. Vi har kanske upphandlat professionellt stöd för olika kriser, men det behöver också finns andra insatser i form av det kollegiala omtänksamma och kunniga till egna interna rutiner. Chefers signaler och förmåga att stötta har stor betydelse för hur organisationen eller enskilda personer klarar en kris. Här kan medarbetare inom HR skapa samtal, öka kunskapen, ge ett aktivt stöd och utveckla rutinerna. Och cheferna skapa utrymme för att reflektera över hur de kan ge stöd på kort och lång sikt i olika situationer. Kunskap om hur vi människor beter oss i samband med aktiv kris och tiden därefter kan rädda liv.

I podden funderar vi över hur kulturen i en organisation kan bädda för ett gott krisstöd eller vara exkluderande och tystande. Medarbetare och kollegor reagerar olika och vi har alla lager av  erfarenheter som kan utlösa olika reaktioner. En svår händelse behöver kunna förstås ur ett samhälleligt, verksamhetsmässigt och individuellt perspektiv. Och kunskapen om krisens olika faser måste uppdateras. Ny forskning och kunskap lyfter fram vad som verkligen är hjälpsamt för bearbetning och läkning. Debriefing är ifrågasatt idag. Att veta hur vi ska agera är en trygghet och viktigt för att göra så bra som möjligt och inte göra fel som kan skada.

Sara Johansson skriver i sin bok: ”Mitt yrke bärs ytterst fram av kunskaper i Kärlekens matematik, oavsett om summan är femhundrafyrtiotre eller hundratusentals döda i samma katastrof, kan endast talet ett existera.”

Är du i behov av stöd eller hjälp? 

Att ta del av detta samtal kan leda in på tankar kopplade till kriser som du kanske har varit med om tidigare. Vi vill påminna om att det är viktigt att söka professionell hjälp om du känner behov av det. Du kan till exempel söka stöd hos din vårdcentral eller hos företagshälsovården. Om du mår väldigt dåligt ska du inte vänta på hjälp. Ring en telefonjour för stöd eller sök vård på en psykiatrisk akutmottagning på ett sjukhus nära dig. Är du osäker på var och hur du kan få hjälp, vänd dig till Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Köp Saras bok till rabatterat pris 

Vill du köpa Sara Johanssons bok Förenligt med liv – de yttersta gränserna för människans överlevnad? Från den 31/3 till och med den 31 maj 2023 får du 25 procent rabatt med kod: chefspodden. Ange koden vid utcheckning i kassan på nok.se. 

Psst... Är du inte medlem? 

Facket är din bästa vän i arbetslivet. Är du inte medlem i Akademikerförbundet SSR? Läs mer om medlemskapet och dess fördelar här. Är du chef? Läs mer om varför du ska bli medlem i facket och Svensk Chefsförening

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.

 

Mer om krisstöd

Låg kunskap om krisstöd på många arbetsplatser. Artikel i Akademikern 13 februari 2023.