Ledarskap och Schibboleteffekten

Vilken effekt kan stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan ha på ledarskap och chefer? Det har Julia Romanowska, medicinare, slagverkare och musikpedagog med stor erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling forskat på. I Chefspodden berättar hon om resultatet och forskningen som resulterat i boken Schibboleteffekten. 

Julia Romanowskas forskning om schibboleteffekten handlar om hur stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan får chefer att reflektera och utveckla en mognad och ansvarstagande i sin chefsroll. I hennes forskning på Karolinska Institutet jämfördes en grupp på Försvarshögskolans traditionella ledarprogram med en grupp i Schibboletprogrammet. Schibboleten innehöll stark musik och starka texter, fragmenterade och konstnärliga. Deltagarna blev påverkade och berörda och fick möjlighet till reflektion kring det de upplevt och tänkte. Schibboletdeltagarna och deras medarbetare hade bättre värden när man mätte återhämtningshormonet i blodet – vid programmets slut och åtta månader senare. En unik påverkan och effekt både på deltagande chefer och deras medarbetare.

Tanken är inte att skapa en ny managementutbildning eller lära, utan snarare att synliggöra formerna för utveckling och mognad på ett sätt som krävs i komplexa chefsroller. Ett ansvarstagande och etiskt förhållningssätt gentemot de man är till för och de som berörs av ens beslut.

I podden samtalar Akademikerförbundet SSR:s chefsstrateg Hanna Broberg med Julia Romanowska om hur chefsrollen ser ut i dag, om komplexiteten och styrning som kanske kräver ett annat förhållningssätt än många ledarprogram och kurser i management är inriktade mot.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.