Medlarchefen om Las: ”Det hade kunnat gå mycket sämre.”

Vad tänker medlarchefen Irene Wennemo om nya Industriavtalet och avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv om arbetsrätten? Lyssna på veckans #Samhällsvetarpodden om vad som är viktigt att förstå bortom retorik och presskonferenser.

Vad tänker du om det nya Industriavtalet?

- Det var ju verkligen en väldigt utmanande uppgift att hitta fram till ett märke i det här jättespeciella läget på arbetsmarknaden. Säga att alla ska höja lönerna med samma märke kommer ju att väcka irritation när olika branscher går så otroligt olika, inleder Irene Wennemo.

Kommer du nu att slippa dundra in med medlare?

- Det vet vi ju inte. Industrin brukar ju klara sig själv, men sedan är det ju ett antal andra avtal som behöver komma på plats och det är då medlarna behövs om man inte kommer överens. Vi hoppas att de går i mål i närtid.

Det blev inget retroaktivt. Hur ska man tolka det?

Det är något nytt det här med att man inte får löneökningar under sju månader. Men det var smart att lägga löner framåt istället för bakåt, inte minst av praktiska skäl men också av andra.

Det blev en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv runt arbetsrätten som nu regeringen har sagt ska ligga till grund för vidare arbete. Vad var din reaktion?

- Jag tyckte att det var den rimliga vägen att gå. Vi har ett förslag från parterna där LO ändå var med hela vägen. Det är ändå en väldigt bred uppslutning kring en annan modell. Och tillsammans med omställningsavtalet på offentlig sektor finns det ändå en bred lösning.

- Parterna har gjort en rejäl insats. Det hade varit mycket roligare för alla parter om även LO var med. Men det är ändå sammantaget ett förslag som har större stöd än vad Toijer-utredning har och då är det rimligt att gå vidare med den.

Är det ett paradigmskifte när det nu är PTK istället för LO som tecknar avtal?

- Tjänstemännen har succesivt blivit allt viktigare på svensk arbetsmarknad. Från att inte ha spelat så stor roll på arbetsmarknaden har man nu blivit en väldigt viktig aktör.

- Man kom sent in i den här processen, men man hade en långtgående process före detta för att sluta ett sådant här avtal och man visste vad man ville ha i mycket större utsträckning än vad LO visste. Och det fanns en större samsyn. Det avgjorde. 

Hur tänker du runt LOs framtida roll?

- Detta har inte varit en upplyftande tid för LO. Samtidigt kan man inte säga att LO är oviktigt. Den värsta konfliktstyrkan ligger hos LO-förbund. Man kan inte strunta i dem. Det gör inte heller saker lättare att c och l har så stora behov av att markera mot LO hela tiden.

Är det här en rimlig lösning på ett stort problem rörande arbetsrätten? Är det här något lyckosamt utifrån givna omständigheter?

- Ja, men faktiskt. Det är ett under att vi har baxat frågan ända hit. Det gick inte för socialdemokraterna att runda att man behövde göra något runt arbetsrätten. Det fanns en majoritet i riksdagen för att göra förändringar. Utfallet har ändå blivit rätt bra. Kommunsektorn är nöjd. Den privata tjänstemannasektorn står upp för det här. Och LO sa nej, men ändå fanns det en del som tyckte att det fanns ganska mycket bra i övere3nskommelsen. Det hade kunnat gå mycket sämre!

Detta och mycket mer kan du höra i veckans avsnitt i Samhällsvetarpodden. Som vanligt ställer Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR frågorna.