Nästa steg för parternas överenskommelse – utreda förslag till ny lagstiftning

PTK och Svenskt Näringsliv, tillsammans med Kommunal och IF Metall, överlämnade i december 2020 det nyligen träffade huvudavtalet till regeringen. Förra veckan beslutade regeringen att tillsätta tre snabbutredningar som ska lämna förslag på hur vissa delar av partsöverenskommelsen ska omsättas i lagstiftning. Utredningarna ska vara klara den 15 maj 2021.

Vilka delar av parternas överenskommelse ska förvandlas till lagstiftning?

Parternas överenskommelse består dels av villkor i ett nytt huvudavtal (kollektivavtal), dels parternas förslag på ny lagstiftning inom olika områden. Parternas överenskommelse i sin helhet hittar du här

Regeringens tre utredningar handlar om olika frågor.

  1. Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor. Utredningen ska lämna förslag i linje med vad som överenskommits mellan parterna om bland annat förändringar av anställningsskyddslagens bestämmelser om saklig grund, turordningsregler, och regelverket om anställningens bestående vid tvist. Därtill omfattar utredningen också frågor om att möjliggöra för personer som blivit uppsagda att få arbetslöshetsersättning under den tid de driver en tvist mot sin före detta arbetsgivare. Uppdragsbeskrivningen hittar du här
     
  2. En ny offentlig omställningsorganisation. Utredningen ska i denna fråga lämna förslag om hur partsöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Utgångspunkten för uppdraget är att den nya omställningsorganisationen ska erbjuda omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare som arbetar i företag utan kollektivavtal. Uppdragsbeskrivningen hittar du här
     
  3. Nytt offentligt studiestöd. Utredningen ska lämna förslag om hur partsöverenskommelsen ska genomföras i de delar som handlar om ett nytt parallellt studiestöd. Det nya studiestödets funktion är att primärt fungera som ett komplement till omställningsorganisationernas omställnings- och kompetensstöd. Uppdragsbeskrivningen hittar du här

Hur jobbar Akademikerförbundet SSR med frågorna i utredningarna?

Sakkunniga inom förbundets kansli kommer att arbeta tillsammans med andra fackförbund i gemensamma referensgrupper, genom till exempel Saco, knutna till respektive utredning. PTK och övriga avtalsparter har en särställning och ska delta aktivt i utredningarnas arbete. Som medlem i PTK kommer Akademikerförbundet SSR att bevaka att utredningens förslag ligger i linje med partsöverenskommelsen.