Nu återupptas förhandlingarna om ett nytt löne- och villkorsavtal

Hösten är här och därmed drar också den framskjutna avtalsrörelsen igång. Vad kan du som anställd inom kommun och region förvänta dig av det nya avtalet? Scrolla ner och bli uppdaterad.  

Efter sommarens semesteruppehåll återupptas nu förhandlingarna om ett nytt avtal mellan Akademikerförbundet SSR och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  en förhandling som påverkar dig som arbetar inom kommun och region. Avtalet, som skulle ha varit klart den 31 mars 2020, förväntas bli klart till den 31 oktober. I detta avtal ingår ett löneavtal med bestämmelser kring hur lön ska sättas, samt ett villkorsavtal som beskriver olika villkor för en anställning såsom semester och arbetstid. 

När förhandlingarna inleds är det med samma yrkanden som innan, det vill säga om en väl fungerande löneöversyn och en mer förutsägbar löneprocess. Akademikerförbundet SSR utgår från att det avtal som tecknas senare i höst kommer gälla med retroaktiv lön från 1 april i år, men eftersom det inte finns något färdigt avtal än så är det inget som kan utlovas i dagsläget.  

Viktigt med lönesamtal

Trots att avtalet skjutits upp, är det viktigt att du har ett lönesamtal med din chef där ni diskuterar din prestation utifrån era lönekriterier. Om det inte har skett än så bör du be om ett lönesamtal inom kort. Du kan dock inte få förslag till ny lön förrän ett nytt avtal är tecknat.  

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar inom kommun och region har haft en god löneutveckling under den senaste avtalsperioden. Vi ser ingen anledning till att det ska förändras eller att våra medlemmar ska få ett lägre utfall än de medarbetare som är medlemmar i andra fackförbund eller oorganiserade medarbetare.   

Läs gärna mer om vad det förlängda avtalet innebär här och håll dig uppdaterad om avtalsrörelsen här