Nu går avtalsrörelsen in i sitt slutskede

Under oktober och november månad går avtalsrörelsen in i ett intensivt slutskede. Nya avtal förväntas vara klara innan året tar slut.

När Coronapandemin slog till med full kraft i mars, precis i slutspurten avtalsrörelsen, fick den högst svåröverblickbara ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser för hela samhället. Med anledning av det valde huvuddelen av parterna inom industrin, tjänstesektorn och kommuner och regioner, att prolongera avtalen till sista oktober 2020. Vissa avtalsområden, med senare revisionsdatum än den 1 april, har förlängt avtalen till och med den sista november och några få avtal är förlängda till den 31 december.

Facken inom industrin och de arbetsgivarorganisationer som är parter på Industriavtalet har under oktober återupptagit avtalsförhandlingarna och till den 14 oktober haft tid på sig att förhandla allmänna villkor, det vill säga i princip allt annat förutom siffrorna i avtalet, avtalsperiodens längd och revisionsdatum. Under vecka 43 får parterna inom industrin en hemställan, det vill säga ett första heltäckande avtalsförslag, från de opartiska ordförandena. Parterna har nu till och med sista oktober på sig att förhandla fram ett slutligt avtal.

Samtidigt som industrins parter avtalsförhandlar, sitter förbundets förhandlade ombudsmän i avtalsförhandlingar inom tjänstesektorn, exempelvis inom Almegas, KFO:s, Svenska Kyrkans och Arbetsgivaralliansens avtalsområden. Även inom staten pågår avtalsförhandlingar, och sist men inte minst, avtalsförhandlar förbundet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Även där är avtalsförhandlingarna prolongerade till och med den 31 oktober. 

Förhandlingar pågår nu för fullt och alla väntar på att parterna inom industrin ska bli klara. De sätter det så kallade ”märket”, det vill säga avtalsperiodens längd, siffrorna, revisionsdatum och eventuella normgivande allmänna villkorsförändringar. När de är klara drar det ihop sig till slutförhandlingar inom våra övriga avtalsområden. Akademikerförbundet SSR har 60 procent av medlemmarna inom Sveriges Kommuners och Regioners avtalsområde och 20 procent i vardera statlig och privat sektor.