Nytt avtal: Avtal om utbyte av personuppgifter

Arbete vid dator

Akademikerförbundet SSR och OFR Allmän Kommunal Verksamhet har träffat avtal om utbyte av personuppgifter. Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare.

Syftet med avtalet är att skapa rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal. Tydligare sagt har avtalet tecknats för att vi som parter på central nivå såväl som på lokal nivå ska kunna utbyta uppgifter om våra medlemmar.

Facklig tillhörighet är en känslig personuppgift enligt GDPR och ska hanteras med försiktighet. För att arbetsgivare ska kunna tillämpa de villkor som vi har förhandlat fram i löneavtalet HÖK20 och ta fram central lönestatistik samt ta fram underlag för att beräkna facklig tid för förtroendevalda, så måste vi dela information med arbetsgivare kring vilka medlemmar som arbetar på vilka arbetsplatser. För att kunna göra det på bästa sätt har avtal om utbyte av personuppgifter tecknats.

Utbytet går till på det sätt att arbetsgivarna lämnar uppgift till Sveriges kommuner och Regioner, SKR om vilka som arbetar hos dem. Dessa uppgifter matchas mot uppgifter från bland andra oss om vilka våra medlemmar är. Vi får sedan tillbaka de matchade uppgifterna via vår centralorganisation Saco. Arbetsgivaren kan till exempel inför löneöversyn, begära ut de matchade uppgifterna från Saco. Utbytet i sig är inte nytt, men till följd av bestämmelserna av GDPR har vi tecknat avtal om utbyte av personuppgifter för att klargöra hur och när utbytet får göras.

För andra förhandlingar som tex omorganisationer, uppsägning med mera är arbetsgivaren fortsatt skyldig att ta reda på facklig tillhörighet och kan inte förlita sig på tidigare information.

Vill du veta mer om avtalet kontakta malin.frojmark@akademssr.se