Nytt huvudavtal inom Fremia och PTK

Arbetsgivarorganisationen Fremia och PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) har tecknat ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd som ger  arbetsgivare och arbetstagare samma möjligheter som på arbetsmarknaden i övrigt.  Det nya huvudavtalet ger arbetsgivare ökad flexibilitet och mer förutsägbara villkor och arbetstagare bättre möjligheter att stärka sin kompetens både under anställning och vid omställning.

Fremia och PTK bildar en omställningsorganisation som ska påbörja verksamheten den 1 januari 2023(alternativt den 1 februari 2023). Huvudavtalet innehåller övergångsbestämmelser så att ingen medlem ska bli utan stöd under den avtalslösa perioden mellan den 1 oktober till den 31 december 2022 (alternativt 31 januari 2023)

-Vi är mycket nöjda med att även våra medlemmar på Fremias avtalsområde kommer att kunna få ekonomiska möjligheter till egen kompetensutveckling både under anställning och i samband med omställning, säger Louisa Hegardt, ombudsman.

Läs mer på PTK:s hemsida där även huvudavtalet publicerats.

https://www.ptk.se/trygghetsoverenskommelsen-breddas-med-ett-nytt-huvudavtal-mellan-fremia-och-ptk/