Nytt pensionsavtal staten!

Nu har Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra fackförbund inom Saco-S (saco-förbundens samarbete inom staten) kommit överens med arbetsgivara om ett nytt pensionsavtal som ger dig som arbetar i statlig sektor bättre pensionsvillkor. Den första januari 2024 träder förändringarna i pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen är att erbjuda ett modernt avtal som harmoniserar med att allt fler arbetar högre upp i åldrarna.

- Pensionsavtalet moderniseras genom att det ger större möjligheter till flexibilitet i slutet av arbetslivet. Avsättningarna till den premiebestämda pensionen höjs samtidigt som den förmånsbestämda pensionen finns kvar. Vi är glada över att medlemmarna har fått ett bättre pensionsavtal, säger Louisa Hegardt, ombudsman med pensionsansvar på Akademikerförbundet SSR.    

Det nya pensionsavtalet innebär att alla medarbetare i staten får lika premieavsättningar och främjar ett flexibelt arbetsliv.

Störst förändringar sker för den som i dag ingår i avdelning två och är född 1987 eller tidigare. De kommer att få behålla nuvarande förmånsbestämda pension, men kan tjäna in pension till 69 års ålder till skillnad från idag då intjänade upphör vid 65 år. De kommer också att få avsättningar till flexpension. För den person som är född senare än 1966 avsätts 1,5 procent och för den som är födda 1965 och tidigare avsätts 0,5 procent av lönesumman.

- Ett nytt pensionsavtal inom staten har länge varit efterlängtat och nödvändigt. I takt med att samhället förändras måste pensionsavtalen följa med. Vi ser redan nu att svenskarna arbetar längre upp i åldrarna och fler efterfrågar flexibilitet kopplat till pension. Pensionsavtalen måste skapa förutsättningar för detta, inte vara ett hinder. Därför är det glädjande att vi nu enats om ett nytt, modernt avtal, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.   

Nya förmåner ersätter gamla

För att möjliggöra för de nya förmånerna inom avdelning två kommer vissa tidigare förmåner succesivt att avskaffas. Dagens delpensionsavtal ersätts med den nya flexpensionsledigheten och möjligheten till slutbetalning tas bort. 

För att underlätta för de som redan börjat planera för din pensionering så finns både möjligheten till delpension och slutbetalning kvar för födda 1965 och tidigare.
 

Fakta om det nya pensionsavtalet

 • För dem som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring.
   
 • För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension.
   
 • Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.
   
 • Reformen finansieras ur partsgemensamma medel.
   
 • Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2024.