Parterna återupptar LAS-förhandlingarna

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv om anställningsskydd, trygghet och omställning återupptas på torsdag den 15 oktober.

Förhandlingarna kommer att inledas torsdagen den 15 oktober, med syfte att lösa de återstående frågorna på vilka förhandlingarna tidigare strandade.

Besked om resultatet av förhandlingarna kommer att ges tidigast fredagen den 16 oktober klockan 13.00. Fram till dess kommer inte någon av parterna kommentera de pågående förhandlingarna.

Läs mer hos PTK