Pensionsnyheter för dig som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet

Viktiga pensionsnyheter från och med den 1 januari 2023 för dig som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet som tillämpat tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 eller PA KFS 09 T (Trafik).

Från och med 1 januari 2023 kommer arbetstagare som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet som fram till årsskiftet 2022/2023 tillämpar tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09, att omfattas av det kommunala avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Samtidigt höjs pensionsavsättningen med 1,5 procentenhet. Från och med 1 januari 2023 ändras även uttagsreglerna i AKAP-KR för uttag av tjänstepension. För arbetstagare hos företag som till årsskiftet tillämpar PA KFS 09 T (Trafik) gäller särskilda övergångsregler åren 2023 och 2024.

Läs om vad som kommer att gälla för dig på OFR:s hemsida.