Prata med någon som vet

Tusen frågor – Ett nummer är en telefontjänst som ger dig samtalsstöd för problem i vardagen som på sikt skulle kunna påverka din hälsa och arbetsförmåga. Alltid med tystnadsplikt.

Ibland ställs man inför en situation som man skulle behöva diskutera med någon. Därför finns vår telefontjänst 0771-65 50 50.

Du kan få råd och vägledning om:

Privata frågeställningar
Du får hjälp att reda ut frågor relaterade till livsstress - till exempel parrelationsproblem, samarbetsproblem, stress, föräldraskap, missbruk och sorg.

Juridik och ekonomi
Det kan handla om dina rättigheter på jobbet och privat, till exempel i samband med skilsmässa eller dödsfall. Du kan även få hjälp med ekonomiska frågor kring skulder, boende etc.

Hälsa, kost och motion
Du får proaktivt hälsostöd, exempelvis kring fysisk aktivitet och kostrådgivning. Du kan även ringa angående frågor som rör sjukdom och rehabilitering.

Läs mer på akademikerforsakring.se/tusen-fragor.

Gå in här för att läsa om allt som ingår i studentmedlemskapet.