Rekommendationer gällande evenemang, utbildningar och medlemsmöten

Förtroendevalda

Med anledning av pågående pandemi och Covid-19 har Akademikerförbundet SSR tagit fram nya rekommendationer till lokal- och distriktsföreningar gällande årsmöten/medlemsmöten, utbildningar och andra evenemang. 

Förbundets rekommendationer utgår från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som finns att läsa på myndighetens hemsida. Dessa rekommendationer gäller tillsvidare eller till den tidpunkt nya rekommendationer utfärdas.

Medlemsmöten, årsmöten och utbildningar

Undvik i största möjliga utsträckning fysiska möten. Välj istället digitala möten via till exempel Teams eller Skype. Då ökar även möjligheten för fler att delta vilket förstås främjar föreningsdemokratin.

Vill ni ha hjälp att planera digitalt årsmöte? Hör av er till ert Regionombud!

Om föreningen överväger ett fysiskt möte så ska alltid en riskbedömning göras. Ansvar för denna bedömning har föreningen och Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg kan användas.

Om fysiskt möte ska genomföras så gäller följande:

  • Mötet får inte ha fler än maximalt 50 deltagare. 
  • Be i inbjudan vänligt men bestämt personer med symtom som skulle kunna tyda på luftvägsinfektion att inte komma på evenemanget.
  • Personer som tillhör någon riskgrupp bör överväga att inte delta. Vilka riskgrupperna är framgår på Socialstyrelsens hemsida
  • Möblera luftigt i ett tillräckligt stor lokal så att deltagare har ett ordentligt avstånd mellan sig (cirka 1,5 meter, gärna mer).
  • Kanske kan mötet hållas utomhus om vädret tillåter.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Komplettera med handsprit.
  • Håll mötet så kort som möjligt.

Årsmöten i coronatider – hur gör vi nu?

Tidpunkten för årsmöte i en lokalförening på kommunal sektor väljer varje förening själv och skriver in i sina egna lokalföreningsstadgar. Dessa kan därför ligga i valfritt kvartal under året.  I våras valde flera lokalföreningar att skjuta upp sina inplanerade årsmöten på grund av covid 19 som skulle ha hållits under första eller andra kvartalet enligt deras lokalföreningsstadgar. Andra valde istället att hålla sina årsmöten via videolänk alt träffas utomhus.  

Här kommer godkända förslag på hur de som fått skjuta upp årsmöten kan göra nu:

 

Välj följande alternativ: 

  • Ni som brukar ha årsmöte under hösten: Håll årsmötet nu under hösten 2020 enligt rekommendationerna ovan på ett coronasäkrat sätt!

  • Ni som brukar ha årsmöte under våren: Fortsätt arbeta i den styrelse ni har senast valt o planera in årsmöte till början av nya året 2021 o få en nystart. Be valberedningen alt. Regionombudet börja arbetet med att hitta ny styrelse redan nu (fråga både sittande o hitta ev nya ledamöter – läs mer här: https://akademssr.se/fortroendevald/dig-som-ar-valberedare )

  • Ni som brukar ha årsmöte under våren eller hösten, men har flera som slutat i styrelsen under året: Planera tillsammans med valberedningen alt. Regionombudet för ett årsmöte under denna höst o föreslå årsmötet(dvs medlemmarna) besluta att låta den valda styrelsen sitta till ordinarie årsmöte ska hållas nästa gång 2022. Fråga även årsmötet om det är OK för styrelsen att göra  fyllnadsval under året om någon slutar innan nästa årsmöte. Skriv in beslutet i årsmötesprotokollet.

Vid fysiska möten finns möjlighet för föreningen att bjuda på enklare förtäring enligt de riktlinjer som förbundet satt upp och som finns att läsa här.

Vid frågor o funderingar – tveka inte att kontakta ert Regionombud eller organisationssekreterare Mona Anderson 070-617 44 80 mona.anderson@akademssr.se