Replik: Privatiseringen av Arbetsförmedlingen löser inte matchningsproblemen

Vi kan förstå att VD:n för en av de största privata leverantörerna till Arbetsförmedlingen är positivt inställd till privatiseringsreformen, men vi vänder oss emot skönmålningen av verkligheten, skriver de fackliga arbetsmarknadsexperterna Ursula Berge och Adnan Habibija.

Läs hela repliken hos Dagens Industri.