Så förbereder du dig inför lönesamtalet

Lönen och löneöversynen har varit mer omdiskuterade under 2020 än på länge, och även om många nyligen fått besked om sin nya lön för 2020 drar 2021 års löneöversyn snart igång. Hur förbereder du dig inför löne- och utvecklingssamtalet med din chef? Här ger vi dig några bra tips på vägen. 

1. Kom dit väl förberedd

När löneöversynerna sker så tätt inpå varandra blir vikten av utvecklingssamtalet ännu större. Du behöver tid med din arbetsgivare för att få prata om vad du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Många tycker dock att det är svårt att veta hur samtalen ska gå till och vad en kan göra för att lyfta sin egen prestation. I vår folder Utvecklingssamtal och lönesamtal hittar du råd kring vad du kan göra för att få ut så mycket som möjligt av dina samtal.

2. Få samtalet att handla om dig

I det nya avtalet, HÖK 20, har lönespridningen poängterats ännu mer än tidigare och ett partsgemensamt arbete för ökad lönespridning och lönekarriär ska påbörjas 2021 mellan arbetsgivare och fackförbund – både på lokal nivå och på central nivå.

För att lönespridning ska uppstå så måste arbetsgivare våga differentiera lönen mellan sina medarbetare så att erfarna och duktiga medarbetare får betalt för sin insats. Uttrycket ”hela lönen” används allt mer av arbetsgivare för att visa på medarbetare som presterar bra men ändå inte får ett högt lönepåslag då de redan anses ligga högt i lön. Vi menar att det resonemanget håller tillbaka möjligheten till lönespridning och skapar ett sammanpressat löneläge samt att det går emot vår gemensamma avsikt att arbeta för lönespridning.

Hjälp arbetsgivaren att hålla fokus på dig som medarbetare och din enskilda lön samt din möjlighet till lönekarriär genom att förbereda dig inför dina samtal. Skriv ner vad du gjort under året, om du har fått några nya arbetsuppgifter eller utökat ansvar. 

3. Använd aktuell lönestatistik

Sist men inte minst: Ta med dig aktuell lönestatistik och underlag kring hur din löneutveckling har sett ut tidigare år. Kontakta våra ombudsmän på Rådgivningen för hjälp eller logga in på Saco lönesök

Har du frågor om din karriär? 

Vill du ha stöd och hjälp när det gäller hur du ska tänka kring din karriär, om du ska söka dig vidare eller har andra funderingar? Ta del av vårt samarbete med Randstad när det gäller karriärcoachning. Läs mer om det här