Sex fackförbund: Vi behöver en halv miljon nya kollegor

Vi krokar arm. Vi kommer inte att ge oss! Det är starkt att sex förbund i välfärden pratar med en och samma röst vid seminariet ”Facken i välfärden” på Almedalsveckan. Det handlar om hur vi ska säkra kompetensförsörjningen.

7 av 10 socialsekreterare säger att arbetsbelastningen är för hög; så kan vi inte ha det. Chefer måste få förutsättningar att leda. Välfärden bygger på att vi har en ekonomi som möjliggör goda villkor.

Nio strategier och konkreta policyförslag för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden levereras gemensamt.

Ursula Berge (ersättare för Heike Erkers som blivit sjuk) Akademikerförbundet SSR, Lisa Bondesson, Kommunal, Veronica Magnusson, Vision, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i förbundspanelen.

– Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden, säger minister Anna Ekström (S).

Caroline Olsson, Sveriges Kommuner och Regioner  (SKR) vill också att vård, skola och omsorg ska bygga på tillit till professionerna i välfärden. Låt proffsen vara proffs!

Vi måste få in fler i utbildning. Det kan vara en snirklig bana innan man hittar rätt säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Hon lyfter vikten av goda villkor och mer vuxenutbildning. Det nya omställningsstudiestödet blir väldigt viktigt.

Se och hör gärna hela seminariet nedan:

Läs pressmeddelandet

Läs mer på DN Debatt ”Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom”