Stort jobbpaket välkomnas, men det måste vara effektivt

Vi har en rekordhög arbetslöshet. Då behövs kraftfulla åtgärder för att arbetssökande ska få stöd och utbildning till nästa jobb. Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens stora jobbsatsning men förvånas över att effektiva åtgärder blandas med bevisat verkningslösa.

– Vi välkomnar att regeringen nu föreslår att taket i a-kassan förblir förhöjt två år framåt. Det är avgörande för arbetssökandes chans att hitta nästa jobb att de inte behöver oroa sig för sin privatekonomi, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. 

– Det gläder oss också att Januaripartierna nu är överens om att det inte går att göra drastiska nedskärningar av Arbetsförmedlingen och samtidigt ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men de extra medlen till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag i denna budget täcker inte på långa vägar nedskärningarna de senaste åren, men är ett välkommet tillskott, förklarar Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

Arbetsförmedlingen har i pandemitider haft svårt att få ut arbetssökande till arbetsplatser med hjälp av subventionerad anställning och praktikplatser. Det har också varit svårt att snabbt skala upp befintliga arbetsmarknadsutbildningar.

– Att regeringen nu menar att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa till reguljär utbildning som kommunal grundvux och komvux ger många chansen att höja sin kompetens. Det är ett klokt sätt att använda den här tiden för arbetssökande med lägre utbildningsnivå, förklarar Heike Erkers.

– Som akademikerförbund anser vi dock att det också borde gå att hänvisa till högre utbildning, men det kan bara röra kompletterande utbildning under begränsad tid. Vi är övertygade om att många akademiker som nu blivit arbetssökande förbättrar sina förutsättningar att få ett bra nästa jobb efter en kompletterande termin på högskolan, förklarar Ursula Berge.

– I en tid med arbetslöshet över nio procent är det avgörande att alla jobbåtgärder är effektiva och beprövade. Vi noterar därmed med stor förvåning att regeringen går fram med sänkningar av arbetsgivaravgiften för alla unga mellan 19 och 23 år. Det är en åtgärd som kommer att kosta svindlande nio miljarder kronor och som forskningen tydligt visat är väldigt ineffektiv, säger Heike Erkers.

Motsvarande åtgärd 2007 - 2009 innebar att varje jobb subventionerades med mellan en och en och halv miljon kronor, enligt en studie gjord av IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som är Arbetsmarknadsdepartementets egen forskningsinstitution (IFAU-rapport 2013:26 ”Sänkta arbetsgivaravgifter för unga”).

– Det är orimligt att använda skattemiljarder till så ineffektiva åtgärder. Nio miljarder kronor till riktade åtgärder för att stötta unga som står långt ifrån arbetsmarknaden skulle ge mångdubbelt större effekt, avslutar Heike Erkers.