En halv miljon för mentorskapsprogram utlandsutbildade akademiker

en samling personer följer en föreläsning

Arbetsförmedlingen har beviljat närmare en halv miljon kronor till det mentorprogram för nyanlända som Akademikerförbundet SSR har initierat tillsammans med Kompetensföretagen.

Under 2022 har Akademikerförbundet SSR tillsammans med Kompetensföretagen drivit ett mentorskapsprogram för utlandsutbildade akademiker, speciellt samhällsvetare, tillsammans med den ideella organisationen Nema Problema. Att Arbetsförmedlingen nu beviljat en halv miljon kronor innebär att mentorskapsprogrammet kan fördubblas i storlek och fortsätta.

Det är många som kommit till Sverige med en akademisk utbildning som inte får en sysselsättning som matchar deras kompetens. Det innebär ett stort slöseri med resurser och gör det svårare för personerna att etablera sig i Sverige. Mentorprogrammet är ett steg i att förbättra matchningen för akademiker.

  •  Kan vi få våra medlemmar att vilja, inte bara bli mentorer, utan också kollegor och handledare till dessa utlandsutbildade samhällsvetare har flera trösklar övervunnits. Kan olika kompetensföretag våga anställa har de sista barriärerna fallit. För att lyckas måste de nyanlända få möjlighet att stärka sin svenska, sina nätverk och sina kunskaper om det svenska arbetslivet, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef som leder projektet på Akademikerförbundet SSR.

Genom Mentorskapsprogrammet förses deltagare med en mentor. Därutöver sker nätverksträffar, CV- och LinkedIN-granskning, träning på arbetsintervjuer samt studiebesök.

– Det första året har varit ett läroår för oss som parter. Nema Problema har större vana att jobba i sådana här projekt vilket varit av stort värde. Viktigt under detta uppföljande år är att få ytterligare synergieffekter där potentialen i den fackliga kopplingen och i att Kompetensföretagen är med, säger Ursula Berge.

Akademikerförbundet SSR har infört två nya medlemskapsformer (etableringsmedlemskap och introduktionsmedlemskap) med lägre avgift för de här grupperna.

Läs mer om mentorskapsprogrammet hos Akademikerförbundet SSR och Nema Problema.