Triple C's – Climate disasters, conflicts and covid-19

Allt fler människor är på flykt. I klimatförändringarna spår följer missväxt och hunger. Det skapar konflikter och krig om de resurser som finns. På ena sidan klimatförändringar, på andra sidan konflikter. Och till det kommer pandemin. Hotet från covid-19 och möjligheten för alla att få tillgång till vaccin.

Antalet migranter i världen ökar. Människor lämnar sin hembygd av många olika skäl. Ibland lämnar de sitt hemland för nya möjligheter som studier, arbete eller kärlek i ett annat land. Det finns många skäl att lämna, och ibland återvänder den som migrerat.

Skälen att lämna är inte sällan en konflikt, ett krig eller en naturkatastrof. Då finns sällan något val. Den som lämnar gör det i flykt, i stället för av fri vilja under ordnade omständigheter.

Antalet flyktingar i världen ökar. Merparten stannar i ett grannland, eller i närområdet. Några flyr inom sitt eget land, och är internflyktingar. Till Europa kommer allt färre flyktingar. Sedan 2015 har antalet tydligt minskat. Sveriges flyktingmottagande är idag det lägsta på tjugo år, 13 000 personer 2020.

Människor präglas av den tid man lever. Konflikter till följd av klimatkatastrofen har länge skördat offer. Torka och översvämningar ger missväxt med kamp om den mat som finns skapar konflikter. De senaste årens pandemi har ytterligare försvårat situationen.

Akademikerförbundet SSR driver tillsammans med Public Services International (PSI), med stöd av Union to Union flera utvecklingsprojekt som har fokus på migration och flyktingar. Inför FN:s internationella dag för migranter den 18 december togs filmen Triple C's fram för att tydligt illustrera frågans allvar och komplexitet i MENA-regionen.

Läs mer om våra projekt här.