Uppdaterat och nytt studentmedarbetaravtal

Akademikerförbundet SSR har med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona uppdaterat Studentmedarbetaravtalet som gäller i lydelse från 1 april 2022. Numera ingår även de kommunala företagen som är med i Sobona i avtalet.

När det ursprungliga studentmedarbetaravtalet tecknades 2014 ville parterna öppna upp möjligheten för studenter att få relevant och meriterande arbetslivserfarenhet samtidigt som arbetsgivarna får möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Som tidigare är syftet med avtalet att öka intresset för yrken inom välfärdssektorn. Du som studerar ska kunna arbeta extra i en kommun, region eller kommunalt bolag med något som är kopplat till dina studier, med schyssta villkor och tillgång till mentor. Avtalet ska möjliggöra och underlätta för studerande vid högre utbildningar att kombinera sina studier med arbete för att på så sätt få en ökad arbetslivsanknytning.

Studentmedarbetaravtalet är ett antagandeavtal vilket innebär att parterna är överens om att ett avtal har kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Har studentmedarbetaravtalet antagits tidigare behöver det inte göras igen.

Läs mer om studentmedarbetaravtalet här

Då många arbetsgivare står inför betydande kompetensförsörjningsbehov kan en möjlig åtgärd vara att lyfta in studentmedarbetaravtalet för framtida kompetens i en kompetensförsörjningsplan. Se exempel på en kompetensförsörjninsplan här.