Uppdatering av avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation meddelade torsdagen den 17 mars att de anser att avtalsförhandlingarna går för långsamt och att de därför vill gå till frivillig medling.

Akademikerförbundet SSR kan konstatera att arbetsgivaren vill genomföra försämringar i vårt kollektivavtal för att medlemmarna inom Svenska Kyrkan ska få samma möjlighet till yrkesutveckling och omställning som vi redan förhandlat fram på andra områden.

En förhandling är ett givande och tagande men resten av arbetsmarknaden har inte behövt acceptera försämringar i den nivån som Skao har yrkat på. Förbundet anser att parterna borde ha kunnat förhandla fram ett nytt modernt och anpassat omställningsavtal utifrån den nya lagstiftningen utan att varken säga upp avtalen eller begära in medling. Att möjliggöra omställning och yrkesutveckling mitt i livet vinner både våra medlemmar på och arbetsgivarna.

Tisdagen den 22 mars träffar företrädare för facken Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation igen och vi ska då svara dem på frågan om frivillig medling och vilka förutsättningarna är för de fortsatta förhandlingarna.