UUA Webbinarium: Partidialog 3 - Om framtidens arbetsliv

Vilka får en nyckel till framtidens arbetsliv?

Universell Utformning av Arbetsplatser inbjuder till en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet. Vi möter företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Dessa möten sker online och textas.

Onsdag 10 mars
Tid 8.30 – 9.30

Medverkande partiföreträdare:
Anna Johansson Socialdemokraterna
Saila Quicklund Moderaterna

Mötet leds av moderator Maria Mattsson Mähl. Företrädare för styrgruppen för UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser reflekterar och kommenterar.

Vad handlar det om?
För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Vi frågar partiföreträdarna:
• Hur vill ert parti utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt?

Välkomna att lyssna på diskussionen och bidra med era frågor och synpunkter till oss på UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

(Anmälan är stängd)

Har du frågor? maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!
Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser vill bidra till ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts.

Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om vårt arbete med UUA