Vad händer inom statlig sektor på europeisk nivå? 

Foto: EPSU

För Akademikerförbundet SSR är det globala engagemanget lika viktigt som att ta strid för våra medlemmar i Sverige, därför är vi medlemmar i EPSU, European Public Services Unions, som är den europeiska fackliga federationen för offentliganställda i Europa. Genom gemensamma plattformar kan vi stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. 

Aktuella frågor just nu 

Rätten till information och konsultation vid omställningar 

Arbetet i de europeiska sociala dialogerna fortsätter pandemin till trots, och för vår europeiska arbetstagargrupp på den statliga sidan, NEA-kommittén, har frågan om rätten till information och konsultation vid omställningar fortsatt dominera. Den rättsliga processen fortskrider och nyligen genomfördes den offentliga domstolsförhandlingen i Luxemburg. Formellt är det EPSU, som innehar partsställningen på europeisk nivå, som driver frågan med EPSU-styrelsens stöd. Ursprunget är det avtal som tecknats av parterna i den statliga sociala dialogen, som förkortas SDC CGA. Läs mer här

Covid-19 och nytt projekt om att förebygga våld och trakasserier  

Den 3 december hade SDC CGA möte och kom då överens om att uppdatera Covid-19-dokumentet som antogs på ett möte i juni. Det slogs även fast att en ny arbetsplan för 2021-2022 ska göras samt en uppdatering från kommissionen om deras arbete med SDC CGA:s ansökan om ett nytt projekt. Projektet ska handla om hur man förbygger våld och trakasserier från tredje part på arbetsplatserna.

Vill du veta mer om förbundets internationella arbete inom statlig sektor?

Hör gärna av dig till Maria Östberg Svanelind, internationell sekreterare, eller Anders Lindström, biträdande förhandlingschef, som båda följer arbetet i statlig sektor på europeisk nivå. Du kan även läsa mer här