Vad innebär det att vara chef i offentlig sektor i framtiden?

Vesna Jovic och Hanna Broberg.

Det är svårt med framtidsspaningar. Hur långt fram ligger framtiden och vad är det som kommer att påverka den? I månadens avsnitt av Chefspodden gör vi dock ett försök. Hör Hanna Broberg, chefsstrateg, och Vesna Jovic, tidigare VD på Sveriges Kommuner och Regioner med lång erfarenhet av chefsrollen i offentlig sektor, prata om hur vi kan locka unga chefer till offentlig sektor, vilka förutsättningar som krävs för att lyckas i uppdraget och vad det kan innebära att jobba som chef inom sektorn – i framtiden och nu.

Att vara chef i offentlig sektor borde ligga på studenternas topplista över attraktiva chefstjänster, men så är det inte i dag. I topp ligger istället ett antal stora företag som erbjuder andra arbetsformer och löner. Men offentlig sektor står inför så intressanta och viktiga uppgifter att unga med stort samhällsengagemang borde vända blicken mot de uppdragen, anser Vesna Jovic.

Chefsuppdraget i kommuner och regioner är komplext och kräver förmåga att styra och prioritera, men också att samarbeta med den politiska ledningen och ge medarbetarna rätt förutsättningar. Den kan vara en pressad situation med stora förändringar och därför är stödet och rätt förutsättningar viktigt.

De närmaste åren ser vi ett stort generationsskifte och offentlig sektor måste skapa bra förutsättningar för att attrahera chefer i framtiden. Att ta sig an svårigheter, att söka samarbete, att fokusera på de individer och medborgare som verksamheten är till för och hitta lösningar är stimulerande och roligt. Vesna Jovic beskriver glädjen i att jobba med så viktiga verksamheter.

Att spana om framtidens chef i offentlig sektor handlar om omvärlden, det unika med offentlig sektor, rollen och de organisatoriska förutsättningarna. Hanna och Vesna vill se förändringar för att göra offentlig sektor attraktiv för de unga duktiga ledare som ska axla chefsroller nu. De betonar vikten av introduktion och stöd, men också att man rustar sig själv och lär känna sig själv inför chefsuppdraget. Framtiden kommer att handla om förmågan att överbrygga organisatoriska gränser och förändra verksamheten och sin egen organisation utifrån vad medborgarna och samhällsutvecklingen kräver.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.