”Vad ska ny teknik användas till i välfärden?”

Debatten om hur vi ska ta oss an den tekniska utvecklingen är oroväckande tyst, trots att det på senare tid har kommit flera varningssignaler om hur Sverige halkar efter. Det anser debattörer som deltar i Future of Democracy Summit i dag, som även skriver en debattartikel i Dagens Samhälle

”Att utvecklingen av svensk digitaliseringspolicy hanteras av olika myndigheter, med olika uppdrag och begränsade förutsättningar, står i vägen för nödvändig kraftsamling och begränsar möjligheten att inta en stark och framträdande position internationellt.” Läs hela debattartikeln här