Vanligt folk måste säga stopp

Krönika i Norrländska Socialdemokraten, NSD 230303.

Krönika om att det går åt fel håll i så många avseenden och att det bara är vanligt folk som kan vända det.

Om ni är prenumeranter kan ni läsa här. Annars nedan:

Lite till mans har vi väl tänkt att världen hela tiden går åt rätt håll. Vi skaffar mer utbildning och kunskap läggs till kunskap. Vi baserar det vi tror, tycker och säger på forskning och beprövad erfarenhet parad med vettig källkritik. Samtidigt gör demokratin och mänskliga rättigheter ständiga framsteg.

Och så var det – fram till 2012. Då hade vi flest demokratier i världen, dvs demokratier med både en rättsstat och grundläggande mänskliga rättigheter. Men sedan dess har vi sett en autokratisering av allt fler länder och diktaturer är på frammarsch. Nu är Ungern inte längre en demokrati enligt forskningsinstitutet V-Dem. De är med i EU men tvingade ändå ett liberalt universitet (CEU) att lämna landet trots att det stred mot EU-rätten. Vart femte EU-land har autokratiserats under de senaste tio åren. Indien – som länge beskrevs som världens största demokrati är inte längre en demokrati. Sju av tio världsmedborgare lever i en diktatur.

Parallellt med detta kom inte bara Donald Trumps fördummande faktaresistens och antidemokratiska MAGA-rörelse, utan med den förbud mot abort och att undervisa ras- och queerteori i Florida och i dagarna även förbud mot könsbekräftande kirurgi på minderåriga i Tennessee. Det är rent människoförakt som växer fram i USA just nu i republikanskt styrda delstater.

Vi delar Östersjökusten med en aggressiv autokrati som inte tvekar att attackera en fredlig granne som Ukraina. Klimatförnekarna, inte bara i Sverigedemokraterna, utan även i deras råttarmé på nätet gör att de som forskar om klimatet blir hotade och förföljda – för att de forskar! Socialsekreterare som skyddar barn som far illa vittnar om hur desinformationskampanjer på sociala medier gör att de blir uthängda och fruktar för sina liv.

Det brukar sägas att demokratin måste vinnas för varje ny generation. Vi verkar ha glömt bort det på senare tid. Ungern och Ryssland ligger för nära för att vi inte ska se. Förtrycket i Iran och Afghanistan är för djupt för att vi inte ska reagera. Kriget i Ukraina är för brutalt.

Men Irans kvinnor visar att det aldrig är för sent. Med livet som insats för de en kamp mot ayatollors och mullors förtryck. Och de får med sig liberala pojkar, killar och män.

Demokrativaccinet heter mänskliga rättigheter, akademisk frihet, fria medier, civilsamhälle, ett oberoende rättsväsende och tjänstemän och forskare som kan göra sitt jobb. Och vanligt folk som du och jag, som säger stopp.