Våra krav inom privat sektor 2023

händer som skriver på dator och för hand

På privat sektor samarbetar Akademikerförbundet SSR med andra akademikerförbund för att ta fram kollektivavtal om bland annat anställningsvillkor och löner. På flera avtalsområden sker samarbetet under partsnamnet ”Akademikerförbunden”.

De avtalsområden där Akademikerförbundet SSR är med och förhandlar hittar du här.

Några av Akademikerförbundet SSR:s viktigaste krav är

  • 4,4 procents löneökningar i ett ettårigt avtal
  • Flexpension
  • Åtgärder för jämställdhet
  • Goda förutsättningar för fackligt förtroendevalda
  • Stöd för ett flexibelt arbete - distans- och kontorsarbete

Kraven har vi bland annat tagit fram med hjälp av medlemmar som varit lokalfackligt förtroendevalda hos olika privata arbetsgivare. 

Vi har börjat lämna och ta emot krav på vissa avtalsområden och kommer att fortsätta med det under februari och mars. När kraven växlats påbörjas förhandlingarna som kommer att fortgå under våren. Merparten av avtalen löper ut den 31 mars 2023 eller den 30 april 2023. Några avtal löper ut under hösten 2023 och kommer att förhandlas under senvår och början av hösten.