Varför har äldreomsorgen drabbats så hårt av pandemin?

I mitten av december 2020 presenterade Coronakommissionen sin första delrapport med fokus på hur äldreomsorgen har fungerat under pandemin. Vilka brister har kommissionen kunnat identifiera och hur ser chefernas situation ut i denna ansträngda verksamhet? I årets sista avsnitt av Chefspodden samtalar Hanna Broberg med Vesna Jovic, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR och en av ledamöterna i Coronakommissionen. 

Vesna Jovic har varit chef i offentlig sektor i många år och tidigare VD för Sverige kommuner och regioner, SKR. Nu sitter hon i Coronakommissionen som ledamot, och beskriver kommissionens arbete som öppet med inhämtande och analys av mycket material. Det är en viktig genomgång av vad som ligger bakom de höga dödstalen framför allt inom äldreomsorgen. 

Dålig förberedelse bakom de höga dödstalen

Vi visste att äldre personer löper större risk när det gäller detta virus, ändå dröjde det innan äldreomsorgen hade tillräcklig skyddsutrustning och olika myndigheter var inte eniga om hur det skulle hanteras. Kommissionen konstaterar att målet att skydda de äldre har misslyckats och kritiken riktas mot både nuvarande och tidigare regering. Att det var en kraftig samhällssmitta innebar att även äldreomsorgen drabbades. Det finns ett samband som återkommer även i andra länder.

Chefer inom äldreomsorgen behöver mer stöd

I podden pratar vi om hur äldreomsorgen ser ut i dag och jämför med andra kommunala verksamheter. Det handlar om problem inom hemtjänsten med för många personer som besöker de äldre som har många insatser per dag. I de särskilda boendena tog sig smittan in både bland äldre och personal, vilket lett till stora problem att bemanna och skapa rutiner för att minska spridningen.

Några av slutsatserna handlar om att äldreomsorgen måste uppvärderas. De resurser som satsas måste hanteras rätt och chefsrollen måste ges rätt förutsättningar. Det är svårt och omöjligt att ha ett fungerande ledarskap med 60 medarbetare per chef. Det krävs mer administrativt stöd och specialiststöd som HR. Personalomsättningen måste minska och kompetensen stärkas. Det krävs mer medicinsk kompetens i verksamheter med allt sjukare äldre med ökade behov.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.