Villkorsändringar i Allmänna bestämmelser

I villkorsavtalet Allmänna bestämmelser sker nu förändringar som bland annat uppväger anställningstryggheten bättre. Det omdiskuterade 3-undantaget om att få undanta tre personer i turordningen som finns i nya LAS gäller inte kommun- och regionsektorn.

Ändringarna innefattar: 

  • 3-undantaget gäller inte kommun- och regionsektorn
  • Konstruktionen av bestämmelsen om enskilda angelägenheter görs om
  • Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom – bibehållen lön i 6 månader
  • Särskild AGS-KL-försäkring upphör att gälla
  • Tidsfrister att påkalla förhandling från lokal till central tvist ändras från 4 till 2 månader

Läs mer här