Visa din budget

Ordförande och Chefsekonom

I en debattartikel i Skånska Dagbladet skriver Heike Erkers och Simon Vinge:
Den amerikanske presidenten Joe Biden lär ha sagt att “berätta inte för mig om dina värderingar – visa mig din budget så ska jag berätta vad du värderar.” Precis så är det med de kommuners budgetar. 

Budgeten avgör förutsättningarna för att bedriva välfärd som äldreomsorg, socialtjänst och skola. Det handlar inte om hur viktiga man tycker att dessa verksamheter är eller hur tacksam man är gentemot de medarbetare som jobbar där. Det handlar om hur mycket resurser som verksamheterna får – genom budgeten.

Problemet idag är att det i nästan alla kommuner finns ett återkommande mönster. I budgeten gör politikerna gång på gång nya satsningar och samtidigt nya “effektiviseringar”. Effektiviseringar låter kanske bra, men effektiviseringarna är i kommunekonomin nyord för besparingar. På så vis kan kommunen komma undan med att både spara pengar och ”satsa” på verksamheterna genom riktade medel vilket ger politikerna vallöften och medieutrymme.

Men verksamheten blir inte bättre.

Kostnaderna ökar i allmänhet med några procent varje år. Räknar budgeten inte upp utgifterna lika mycket som kostnaderna ökar så innebär det en nedskärning. Även om det benämns “effektivisering” och även om medarbetarna trollar med knäna för att “hitta” dessa kronor någonstans i verksamheten.

Akademikerförbundet SSR ser hur det oftast sker genom att öka arbetsbördan något eller genom att försämra arbetsmiljön.

Våra medlemmar har sett hur dessa effektiviseringar skett flera gånger under den senaste mandatperioden i nästan alla Skånes kommuner. År efter år gör det att lite mindre pengar går till välfärden än vad som annars skulle tillförts, utan att arbetsuppgifter stryks eller ansvar lyfts bort. Därför vädjar vi nu till de nya styren som bildas: välj en annan väg!

I första hand handlar det om att kostnadsökningar måste kompenseras i budgetarbetet. Allt annat är nedskärningar på välfärden – vilket är det sista den kommunala välfärden behöver. Vi behöver kommuner som tar sitt ansvar och som på allvar tror att välfärden kan göra skillnad. I andra hand handlar det om att sluta med nyspråket att kalla besparingar för effektiviseringar.

Frågan är extra relevant i år av tre skäl:

För det första så kommer uppräkningarna i de budgetar som just nu förhandlas inte behöva vara bara ett par–tre procent som de brukar utan ligga högre än så. Välfärden måste kompenseras för ökade kostnader för el, mat och ekonomiskt bistånd.

För det andra har vi sett en för lång tid av nedskärningar. Det funkar inte längre. Under mer än en generation har kommunala förvaltningar ”effektiviserats” och bantats. Vi har tagit oss igenom en pandemi, många gånger på knäna – och nu behöver vi stärka upp verksamheten igen. Hos alltför många kommuner ser vi uppsägningar, sjukskrivningar och en personalomsättning där erfaren personal blir allt ovanligare. Det är en direkt konsekvens av nedskärningar, hårdare arbetsmiljö och fler arbetsuppgifter. Detta måste ändras.

För det tredje kommer vi ur en på många sätt bedrövlig valrörelse som inte alls handlat om vilket samhälle vi vill ha. Akademikerförbundet SSR:s uppmaning till de skånska kommunpolitikerna är att stärka välfärden och satsa på förebyggande arbete. När ni formar nya styren och förhandlar kommunala budgetar är det inte läge för ”effektiviseringar”.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR