Webbutbildningar för valberedare

fem personer har utbildning

Nu finns två helt nya online-utbildningar för alla som blivit valda till valberedningen i sin förening. 

Valberedningens arbete är viktigt för alla föreningar. Att hitta personer med engagemang som också speglar mångfalden bland förbundets medlemmar kan kännas som en utmaning. Som hjälp i arbetet har förbundet tagit fram två nya utbildningar för valberedare. Utbildningarna är helt webbaserade, så du kan gå dem när du vill. 

Valberedningsutbildning 

Valberedningar har en viktig roll att fylla genom att plocka fram kandidater till förbundets föreningars styrelser och andra fackliga uppdrag, kandidater som sedan väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Att hitta personer med engagemang som också speglar mångfalden bland förbundets medlemmar kan kännas som en utmaning. Som hjälp i arbetet har förbundet tagit fram en utbildning för valberedare. Utbildningen tar cirka en timme. Till utbildningen

Bredda mångfalden

Utbildningen är för er i valberedningen om hur ni kan arbeta för att bredda mångfalden bland representationen i er förening. Det är inte en kurs i valberedningsarbete, utan ett komplement med fokus på jämlikhet och mångfald. Utbildningen tar cirka 45 minuter. Till utbildningen