Yrkanden för staten!

Idag har Akademikerförbundet SSR inom ramen för Saco-S överlämnat sina yrkanden till Arbetsgivarverket och fokuserar huvudsakligen på nedanstående fyra områden:

  • Längre och hållbart arbetsliv
  • Framtidens kompetensförsörjning
  • Flexibelt arbetsliv
  • Ordning och reda i avtalen

- Statlig sektor står inför en stor utmaning avseende kompetensförsörjningen och det finns ett stort behov av kunna attrahera dagens och morgondagens akademiker. Vi vill öka statens attraktionsförmåga och säkra kompetensen genom justa villkor, en bra och trygg arbetsmiljö och förutsättningar för chefer och medarbetare att utvecklas långsiktigt. Det är nu av stor vikt att de statliga arbetsgivarna får förutsättningar att vara attraktiva genom att utveckla de centrala avtalen och se till att våra medlemmar kan få de bästa kollegorna säger Johan Huhtamaa, ombudsman och ledamot i Saco-S styrelse.