Samverkansutbildning

Utbildningen vänder sig till samverkansombud inom kommun och region- samt statlig sektor i hela Sverige. Syftet med utbildningen är att ge en teoretisk grund samt konkreta verktyg för fortsatt arbete för en välfungerande samverkan.

Processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma före utbildningstillfället och fortsätter kompetensutveckla sig på hemmaplan. Under dagen kommer vi att varva teori med grupparbeten och det kommer finnas möjlighet att ställa verksamhetsegna frågor.

Fokus ligger på mål/syfte med de centrala avtalen, ansvar och roller på lokal nivå samt samverkan som en friskfaktor. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte.

Är du redan antagen till samverkansutbildningen? Klicka här.