Sobona

Sobona bildades 2018 genom att de tidigare arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick samman.

Inom Sobonas olika avtalsområden tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen. Vi samverkar med andra förbund inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV). Vi har dock egen sk partsställning vilket innebär att vi företräder dig som medlem både centralt och lokalt. 

OBS att det kan finnas andra arbetsgivarorganisationer som företag inom Sobonas olika branscher kan tillhöra.

Avtal om lön och anställningsvillkor

Det finns flera olika avtalsområden och du hittar avtalen i pdf-format längre ner på denna webbsida i respektive ”plusbox”.

2021
Företag som tidigare var medlemmar i KFS omfattas under 2021 av respektive branschavtal.
Företag som tidigare tillhörde Pacta omfattas av HÖK/AB.
Företag som blir nya medlemmar under 2021 omfattas av tillämplig BÖK alternativt HÖK.

2022
Beroende på vilken bransch som företaget tillhör omfattas de av tillämplig BÖK alternativt HÖK.

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension, AKAP-KL/KAP-KL. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension AKAP-KL/KAP-KL. I kollektivavtalet ingår också avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Mer information hittar du här: avtalet-forsakrar-2021.pdf (ofr.se)

OBS för företag som tidigare tillhörde KFS gäller följande till dess att ett nytt avtal är klart:
Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension, PA-KFS 09. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension PA-KFS 09. I kollektivavtalet ingår också avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Sobona anslutna till Omställningsfonden. De stöttar anställda hos Sobonaföretag, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist m.m., till nytt jobb.

Läs mer om hur det fungerar här: Startsida - Omställningsfonden (omstallningsfonden.se)

Kontakt

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Eftersom Akademikerförbundet SSR har s.k. partsställning för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

Sobona

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Besöksnäring 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Energi 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Fastigheter 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Flygplatser

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Konsult och service 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Läns- och regionmuséer 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Musei- och arkeologisk verksamhet 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Parkering 

  Här är avtalet.

 • Det är Kommunal som tecknar avtalet med Sobona avseende Personlig Assistans. Det är alltså Kommunal som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.
  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

  OBS att företag verksamma inom personlig assistans även kan tillhöra Almega Vårdföretagarna och Fremia.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Personlig Assistans (Kommunal)

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Trafik 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Trafikhuvudmännen 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  OBS Det finns andra arbetsgivarorganisationer som också kan vara aktuella för företag inom skola-och utbildningsbranschen. T ex Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen eller Fremia.

  För dig som arbetar som lärare utan lärarexamen har förbundet ett samarbete med LR.
  Läs mer om samarbetet här: https://akademssr.se/larare

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Utbildning

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal VA

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  OBS att arbetsgivare inom vård- och omsorg även kan tillhöra Almega VårdföretagarnaArbetsgivaralliansen eller Fremia.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Vård och omsorg 

  Här är avtalet.

 • Branschavtalet gäller fram till 2021-12-31 för företag som tidigare var medlemmar i KFS.
  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa BÖK eller HÖK/AB.

  Kollektivavtal för Sobona, Branschavtal Återvinning

  Här är avtalet.

 • HÖK/AB gäller under 2021 för företag som tidigare var medlemmar i Pacta.
  Från och med 2022 omfattas även företag som tidigare tillhört KFS men som inte går över till någon av Branschöverenskommelserna (BÖK).

  Företag som blir nya medlemmar i Sobona under 2021 omfattas också av HÖK/AB om de inte tillämpar någon av Branschöverenskommelserna (BÖK).

  Sobonas avtal HÖK/AB (HÖK 20) är likalydande med avtalet för Kommuner och Regioner.

  Kollektivavtal för Sobona, HÖK/AB

  AB 20 Allmänna bestämmelser (i lydelse 2022-10-01)

  HÖK 20 Huvudöverenskommelse om lön och villkor 2020-2024 (i lydelse 2022-10-01)

  HÖK20 Redogörelsetext nyheter och förändringar

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Besöksnäring och Kulturarv

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Energi

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Fastigheter

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Flygplatser 

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Trafik

  Här är avtalet.

 • Sobona, BÖK Vatten och Miljö

  Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Avtal för Sobona, BÖK Vatten och Miljö

  Här är avtalet.