Sobona

Sobona bildades 2018 genom att de tidigare arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick samman.

Inom Sobonas olika avtalsområden tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen. Vi samverkar med andra förbund inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV). Vi har dock egen sk partsställning vilket innebär att vi företräder dig som medlem både centralt och lokalt. 

OBS att det kan finnas andra arbetsgivarorganisationer som företag inom Sobonas olika branscher kan tillhöra.

Avtal om lön och anställningsvillkor

Det finns flera olika avtalsområden och du hittar avtalen i pdf-format längre ner på denna webbsida i respektive ”plusbox”.

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension, AKAP-KL/KAP-KL. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension AKAP-KL/KAP-KL. I kollektivavtalet ingår också avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Mer information hittar du här: avtalet-forsakrar-2021.pdf (ofr.se)

OBS för företag som tidigare tillhörde KFS gäller följande till dess att ett nytt avtal är klart:
Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension, PA-KFS 09. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension PA-KFS 09. I kollektivavtalet ingår också avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Sobona anslutna till Omställningsfonden. De stöttar anställda hos Sobonaföretag med kompetensutveckling och karriärväxling både under och efter anställning.

Läs mer om hur det fungerar här: Startsida - Omställningsfonden (omstallningsfonden.se)

Kontakt

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Eftersom Akademikerförbundet SSR har s.k. partsställning för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

Sobona

 • HÖK/AB gäller under 2021 för företag som tidigare var medlemmar i Pacta.
  Från och med 2022 omfattas även företag som tidigare tillhört KFS men som inte går över till någon av Branschöverenskommelserna (BÖK).

  Företag som blir nya medlemmar i Sobona under 2021 omfattas också av HÖK/AB om de inte tillämpar någon av Branschöverenskommelserna (BÖK).

  Sobonas avtal HÖK/AB (HÖK 20) är likalydande med avtalet för Kommuner och Regioner.

  Kollektivavtal för Sobona, HÖK/AB

  AB 20 Allmänna bestämmelser (i lydelse 2022-10-01)

  HÖK 20 Huvudöverenskommelse om lön och villkor 2020-2024 (i lydelse 2022-10-01)

  HÖK20 Redogörelsetext nyheter och förändringar

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Besöksnäring och Kulturarv

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Energi

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Fastigheter

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Flygplatser 

  Här är avtalet.

 • Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Kollektivavtal för Sobona, BÖK Trafik

  Här är avtalet.

 • Sobona, BÖK Vatten och Miljö

  Branschöverenskommelsen, BÖK, börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonas-företag som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal (dvs HÖK/AB).

  För företag som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

  Avtal för Sobona, BÖK Vatten och Miljö

  Här är avtalet.