Distansarbete på bästa sätt

Pandemin gjorde att många började arbeta på distans. Det satte rutiner och ledarskap på prov. När samhället så sakteliga börjar öppna upp väljer många att fortsätta att distansarbeta. Hur löser man det på bästa sätt?

distansarbete

Frågan behöver belysas och diskuteras utifrån många olika perspektiv. Det handlar om arbetsmiljö. Hur kan vi kombinera distansarbete och arbete på plats på ett sätt så att medarbetare och chefer mår bra och presterar väl?

Det handlar också om verksamheten. Var behöver olika arbetsmoment utföras för att ge ett bra resultat? Hur blir det för de som verksamheten är till för? Och hur får vi till ett bra samarbetsklimat?

Återgång till arbetsplatsen kan skapa oro hos medarbetarna, en oro för smitta och ohälsa. Tolka inte oron som en ovilja att komma tillbaka till arbetsplatsen, ta istället oron på allvar och jobba med det. Kommunicera VAD ni gör och HUR ni planerar att göra framåt.

Det finns inte en enkel lösning som passar alla. Verksamheter behöver hitta lösningar i dialog mellan medarbetare och chef. Där finns kunskapen om verksamheten, och erfarenheterna om hur distansarbete fungerar. Några frågor kan behöva lyftas till högre ledning.

Håll dialogen vid liv, för det som fungerar bra idag kan behöva en annan lösning imorgon. Fortsätt följa upp.