Så jobbar vi centralt med arbetsmiljön för våra medlemmar

Ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom, utan ska kunna arbeta fram till pensionen. Därför verkar vi för ett hållbart arbetsliv.

Damer

Arbetsmiljön är en högprioriterad fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Vår långsiktiga målsättning är att verka för ett hållbart arbetsliv. Med ett hållbart arbetsliv menar Akademikerförbundet SSR att vi vill arbeta för att ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom utan istället kunna arbeta fram till pensionen.

För att nå ett hållbart arbetsliv har vi tre strategier:

1. Opinionsbildning

Opinionsbildningen bedrivs lokalt, centralt och av vår förbundsstyrelse.

2. Kompetensutveckling

 • Skyddsombudsutbildningen har fått ett utökat antal utbildningsplatser till 200/år
 • Vi satsar ytterligare på den regionala skyddsombudsverksamheten inom privatsektorn. De regionala skyddsombuden har i uppdrag att verka för att arbetsgivarna arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete samt att attrahera våra medlemmar att utse skyddsombud på respektive arbetsplatser.
 • Samtliga ordföranden inom kommunal sektor bjuds årligen in för kompetensutveckling inom arbetsmiljö.
 • 2016 fick samtliga förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner utbildning i arbetsmiljö och personalekonomi.
 • Förbundet erbjuder arbetsmiljöutbildningar för samtliga sektorer.
 • Förbundets förtroendevalda erbjuds en variation av utbildningar och nätverksträffar med kompetensutveckling i avtals- arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor samt lika villkor och diskriminering under ett verksamhetsår.
 • Förbundet samverkar med andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer i den partsgemensamma föreningen Prevent inom privat sektor där vi lanserat webbaserade och branschanpassade arbetsmiljöutbildningar och verktyg för chefer och skyddsombud.
 • Förbundet samverkar med andra fackförbund och arbetsgivarorganisationen SKL i den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv inom kommuner, landsting och regioner där vi lanserat webbaserade och branschanpassade arbetsmiljöutbildningar och verktyg för chefer och skyddsombud.
 • Förbundet samverkar i Partsrådet med andra fackförbund inom Saco-S och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket där webbaserade verktyg och arbetsmiljöinformation finns för chefer och skyddsombud.
 • Förbundets egen Svensk Chefsförening anordnar också ett stort antal utbildningar och nätverksträffar för chefsmedlemmar där arbetsmiljö är ett återkommande tema.
 • Förbundet satsar stort på rådgivning och stöd till förtrodevalda – dels via SSR Direkt, centrala ombudsmän och regionala skyddsombud – för att på så sätt kunna skapa bättre förutsättningar för dessa att driva arbetsmiljöarbetet lokalt.
   

3. Det arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv

Det arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv har arbetats fram av ordförandena i regionföreningarna och en arbetsgrupp på kansliet. Det arbetsmiljöpolitiska programmet beskriver förbundets uppfattning om de tre hörnstenarna för ett hållbart arbetsliv; hälsofrämjande arbete, inkluderande arbete och utvecklande arbete. Vidare tar programmet upp det strategiska arbetsmiljöarbetet som exempelvis ledarskap och medarbetarskap, skyddsombud, företagshälsovård och arbetsmiljölagen, samt vad förbundet har för uppfattningar.

Hållbart arbetsliv innehåller också en inspirationsbilaga vars syfte är att få i gång strukturerade samtal om arbetsplatsen på arbetsplatsträffar/personalmöten.