Grundutbildning Arbetsmiljö

Den här sidan är till för dig som är antagen på vår grundutbildning i arbetsmiljö. Du som deltagare ska ha fått en bekräftelse via mail - och på den här sidan hittar du mer information om utbildningen och dess olika steg. Varmt välkommen!

Utbildningen består av totalt 4 steg

 • Steg 1 gör du hemma innan kursstart.
  Hemuppgifterna tar ca 45 min-1 tim, och det är bra om du kan sitta ostört.
 • Steg 2 i utbildningen är genomförandet av utbildningsdag 1.
 • Steg 3 i utbildningen består av hemuppgifter mellan utbildningsdag 1 och 2 (längre ner på den här sidan)
 • Steg 4 i utbildningen är genomförandet av utbildningsdag 2.
  Det här är avslutningen på den här utbildningen, och allt bygger på en process med lärande, aktivt deltagande och medskapande.

För att grundutbildningen ska ge dig största möjliga nytta är det viktigt att du tar del av och genomför hemuppgifterna. Vi vill att du ska känna dig mer trygg i uppdraget och rollen som skyddsombud efter genomförd kurs.

Utbildningen är två heldagar, fördelat över en längre tid. Utbildningen genomförs digitalt och du får du en kalenderinbjudan med länk i Teams, som vi använder som digitalt verktyg för mötet. Du behöver inte ha Office 365 installerat på din dator för att delta, utan klickar bara på länken för att ansluta till utbildningen. 

Du deltar under hela dagarna. För både din egen och gruppens skull är det inte hållbart om deltagare hoppar ur för något annat möte för att sedan återkomma. Utbildningen är interaktiv och bygger på deltagarnas medverkan. Vi kommer under utbildningsdagarna att dela upp deltagare i smågrupper baserat på anmälningslistan.

Om du blir sjuk, har frågor eller något du vill informera om innan utbildningen, hör av dig till kursadministratören. 

Steg 1 - Hemuppgifter inför utbildningsdag 1:  

 1. Läs artikeln om ”Så får skyddsombuden en bra start”
 2. Lyssna på vår podd som baserats på samtal om de viktigaste delarna av skriften Vara skyddsombud (9 min).
 3. Bläddra lite i och bekanta dig med skriften Vara skyddsombud
 4. Läs artikeln "Coronasäkra kontoret inför återgången"
 5. Reflektion kring läget för arbetsmiljön i din egen verksamhet/er nu - vilka hot och möjligheter ser du? Punkta ner dina reflektioner under rubrikerna hot och möjligheter. Vi återkommer till dem under utbildningsdag 1.

Steg 3 – Hemuppgifter inför utbildningsdag 2:   

Innan vi ses för arbetsmiljöutbildningens andra dag gör du minst tre av nedanstående sex hemuppgifter. Totalt beräknas arbetet ta ca 2-4 timmar.   

Hemuppgifterna här nedanför ger dig möjlighet att kunna fördjupa dig lite mer inom två valfria områden. Du ges även möjlighet att undersöka och reflektera över hur detta fungerar och genomförs lokalt hemma på din egen arbetsplats, samt hur detta påverkar din roll och uppdrag som skyddsombud. Alla deltagare kommer ges möjlighet att redovisa och diskutera hemuppgifterna med övriga kursdeltagare, så summera dina svar och reflektioner. Se även till att ha dina underlag tillgängliga när vi ses igen för arbetsmiljöutbildningens andra dag.

Välj också minst två av nedan följande uppgifter som hemuppgifter:

 • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) går till på din arbetsplats (hela kommunen/regionen/företaget).

  • Vad har ni för rutiner? Vilka policys finns kopplat till arbetsmiljö? Hur bedrivs skyddsrondsarbete?
  • Och hur arbetar ni med riskbedömningar? (Finns det mallar och används de?)

  Vid behov hör med andra skyddsombud, chefer eller HR/personalenhet och titta vad som finns på era hemsidor/intranät under arbetsmiljöarbetet i personalhandbok eller liknande informationsforum.

  I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) kan du läsa mer om SAM systematiskt arbetsmiljöarbete, den föreskriften har du fått i boken Arbetsmiljö. På www.suntarbetsliv.se (för kommun eller regionanställda) eller på www.prevent.se (för privatanställda) och på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se kan du hitta mer om du söker på SAM och/eller systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Undersök och sammanfatta (max. 1 A4-sida).

 • Beskriv hur samverkansprocessen ser ut på din arbetsplats. Leta upp och läs igenom ert samverkansavtal.

  • På vilket sätt tas arbetsmiljö upp i avtalet? Hur kan du som skyddsombud agera för att bli involverad och säkra att arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av agendan i era samverkansorgan?
  • Saknar ni samverkansavtal – hur kan du ändå ha dialog och bedriva samverkan om arbetsmiljöfrågor?
  • Vad tycker du fungerar bra på din arbetsplats med er samverkan? Vad behöver utvecklas?
  • Om du inte deltar i samverkansorgan där du agerar som skyddsombud, hur kan du säkra upp att du ändå får den information du behöver? Hur kan du säkerställa att frågor kring arbetsmiljö lyfts här?

  Undersök och sammanfatta (max. 1 A4-sida).

 • När samhället så sakteliga börjar öppna upp och det är dags att återvända till arbetsplatserna – vad är arbetsgivaren skyldig att göra för att du och de medarbetare du företräder ska ha en säker arbetsmiljö utan risk för smitta? Kommer arbete på plats att kombineras med fortsatt distansarbete, eller mer av en hybridvariant? Fundera även vad ni har gjort på din arbetsplats utifrån olika åtgärder under pandemin. Innan du besvarar frågeställningarna ovan, använd länkarna nedan som underlag.

  Undersök och sammanfatta (max. 1 A4-sida).

 • Läs igenom länkarna, och det material som skickades ut inför utbildningens första dag, om rollen som skyddsombud. Reflektera, summera och besvara nedanstående frågor.

  1. Arbetsmiljöverket om skyddsombud
  2. Prevent om skyddsombud
  3. Sacoförbundens gemensamma skrift om skyddsombud
  • Vad du tror kommer vara de största utmaningarna för dig som skyddsombud på din arbetsplats?
  • Vilka frågor tycker du känns viktigast och mest aktuellt för dig i nuläget att driva som skyddsombud på din arbetsplats?
  • Vilka forum och möjligheter finns för att ni skyddsombud och huvudskyddsombud ska kunna samverka och mötas på din arbetsplats?
  • Vad tycker du är mest lockande/roligt i din roll som skyddsombud på din arbetsplats?
  • Är det något du tycker verkar oklart eller otydligt i din roll som skyddsombud generellt och på din arbetsplats?
  • Hur kan du göra för att bringa mer klarhet i det som du tycker är otydligt?

  Undersök, reflektera och sammanfatta (max. 1 A4-sida)

 • Det gäller nya regler – och det finns lika nya föreskrifter – rörande arbetsanpassning. En insats som är viktig för att underlätta och möjliggöra återgång i arbete efter en tids sjukdom, en skada eller vid funktionsnedsättning. Nya föreskrifter gäller sedan 1 juni 2021 och dessa regleras av Arbetsmiljöverket. Läs igenom länkarna nedan, ta fram din arbetsgivares policy för arbetsanpassning (kan fortfarande heta ”Arbetsanpassning och rehabilitering”). Reflektera, summera och besvara nedanstående frågor.

  Undersök, reflektera och sammanfatta (max. 1 A4-sida).