Grundutbildning Arbetsmiljö

Den här sidan är till för dig som är antagen på vår grundutbildning i arbetsmiljö. Du som deltagare ska ha fått en bekräftelse via mail - och på den här sidan hittar du mer information om utbildningen och dess olika steg. Varmt välkommen!

Utbildningen består av totalt 4 steg

 • Steg 1 gör du hemma innan kursstart.
  Hemuppgifterna tar ca 45 min-1 tim, och det är bra om du kan sitta ostört.
 • Steg 2 i utbildningen är genomförandet av utbildningsdag 1.
 • Steg 3 i utbildningen består av en hemuppgift mellan utbildningsdag 1 och 2
  (bifogad fil längst ned på sidan)
 • Steg 4 i utbildningen är genomförandet av utbildningsdag 2.
  Det här är avslutningen på den här kursen, och allt bygger på en process med lärande, aktivt deltagande och medskapande.

För att grundutbildningen ska ge dig största möjliga nytta är det viktigt att du tar del av och genomför hemuppgifterna. Vi vill att du ska känna dig mer trygg i uppdraget och rollen som skyddsombud efter genomförd kurs.

Steg 1 - Hemuppgifter inför utbildningsdag 1:  

 1. Läs artikeln om ”Så får skyddsombuden en bra start”
 2. Lyssna på vår podd som baserats på samtal om de viktigaste delarna av skriften Vara skyddsombud (9 min).
 3. Bläddra lite i och bekanta dig med skriften Vara skyddsombud
 4. Läs artikeln "Coronasäkra kontoret inför återgången"
 5. Reflektion kring läget för arbetsmiljön i din egen verksamhet/er nu - vilka hot och möjligheter ser du? Punkta ner dina reflektioner under rubrikerna hot och möjligheter. Vi återkommer till dem under utbildningsdag 1.

Utbildningen är två heldagar, fördelat över en längre tid. Utbildningen genomförs digitalt och du får du en kalenderinbjudan med länk i Teams, som vi använder som digitalt verktyg för mötet. Du behöver inte ha Office 365 installerat på din dator för att delta, utan klickar bara på länken för att ansluta till utbildningen. 

Du deltar under hela dagarna. För både din egen och gruppens skull är det inte hållbart om deltagare hoppar ur för något annat möte för att sedan återkomma. Utbildningen är interaktiv och bygger på deltagarnas medverkan. Vi kommer under utbildningsdagarna att dela upp deltagare i smågrupper baserat på anmälningslistan.

Om du blir sjuk, har frågor eller något du vill informera om innan utbildningen, hör av dig till kursadministratören.