Ny som förtroendevald eller nyfiken på att engagera dig?

Vi kan påverka tillsammans! Fackligt engagemang är arbetsplatsdemokrati. Du och dina kollegor som är medlemmar kan tillsammans utse fackliga företrädare som får möjligheten att tillvarata era intressen. Vill du bli facklig företrädare? Då får du rättigheterna, kompetensutveckling och stöd. Ditt uppdrag formas av ditt eget engagemang och kunskaper i kombination med önskemål från medlemmarna du och kollegorna i styrelsen företräder. Ditt engagemang ger mångfalt tillbaka!

Det första du ska göra

Det första du ska göra, om du inte redan har gjort det, är att gå igenom webbutbildningen Påverka tillsammans. Den tar bara 20 minuter och ger grundläggande kunskaper om hur vi påverkar tillsammans genom facket. När du har gått den är det dags att anmäla sig till en facklig grundkurs. läs mer om den och andra fackliga utbildningar här

Det är roligt och utvecklande att arbeta fackligt

För dig personligen innebär uppdraget att du får nya kunskaper som du förhoppningsvis kommer finna intressanta och utvecklande. Du kommer också att se din arbetsplats och din ledning på ett nytt sätt. Du kommer att skaffa många nya kontakter och lära dig mycket om arbetsliv, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik. Kanske ger det dig även ett nytt kliv i karriären! Som förtroendevald har du allt stöd du kan tänka dig från förbundet.

Glöm stelbenta möten – tänk livfulla diskussioner

Fackligt arbete handlar inte i första hand om stadgar, lagar och avtal, utan framför allt om gemenskapen på jobbet. Det handlar om att våga diskutera, ifrågasätta och medverka till att verksamheten utvecklas. Och till att medlemmarna får bra löner, villkor och kompetensutveckling.

Finns det ingen lokalförening där du arbetar? Ingen fara, på den här sidan guidar vi dig steg för steg.

 

Olika funktioner i styrelsen

  • Ordförande: har ett administrativt ansvar för styrelsens arbete. Ordförande skickar ut kallelser och fördelar ordet under mötet.
  • Vice ordförande: tar över när ordförande är borta 
  • Ledamot: kan ha olika funktioner, till exempel värva nya medlemmar, beställa material, driva jämställdhetsfrågor eller ha något av uppdragen nedan.
  • Medlemsansvarig: ska arrangera medlemsaktiviteter och hålla reda på medlemslistor, utskick och se till att broschyrer finns tillgängliga för medlemmarna.
  • Kassör: sköter föreningens aktivitetspengar, redovisar och ansöker om föreningsbidrag till aktiviteter.
  • Arbetsplatsombud(i eller utanför styrelsen): styrelsens kontaktperson ute i de olika verksamheterna - kommunicerande länk mellan styrelse och medlemmar.

Olika uppdrag i styrelsen eller utanför

  • Samverkansombud: utövar inflytande jml MBL och driver arbetsmiljöfrågorna som lokal part tillsammans med arbetsgivaren i samverkansgruppen 
  • Förhandlare: sköter de lokala MBL-förhandlingarna (hos arbetsgivare utan Samverkansavtal)
  • Skyddsombud: bevakar att arbetsgivaren tar arbetsmiljöansvaret (läs mer om skyddsombud här)
  • Lokal löneförhandlare(med fullmakt): deltar i den lokala löneprocessen tillsammans med arbetsgivaren

Du är försäkrad

Du som är förtroendevald i ett Sacoförbund omfattas av försäkringar som Saco tecknat med Trygg Hansa.